Bộ môn Giáo dục thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Địa chỉ : Phòng 01- B2, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:  ( 04) 7661393

Trưởng Bộ môn: CN Đinh Văn Thắng

 

        Giáo dục thể chất là môn học quan trọng trong chương trình giảng dạy của trường ĐH GTVT . Ngay từ khi bắt đầu khai giảng Khoá I của trường, môn học TDTT đã được chính thức  giảng dạy năm trong chương trình giảng dạy từ năm 1961 .
        Lúc đầu Bộ môn chỉ có ít giáo viên và được xếp vào đơn vị ghép ( từ 1961 –1966 là một bộ phận của Phòng Giáo vụ ) từ 1966 – 1983 nằm trong Ban Thể dục – Quân sự của trường . Từ 1983 đến nay là Bộ môn GDTC trực thuộc Ban Giám hiệu.
        Tổng số Cán bộ-  GV của Bộ môn hiên nay có 13 người, (trong đó có 12 Giảng viên và 1 Thư ký Bộ môn) , gồm 01 người có trình độ  Thạc sỹ và 11 Đại học 01 Cao đẳng. Chi bộ GDTC là chi bộ trực thuộc có 4 Đ/C đảng viên.

        Kể từ khi thành lập đến nay,  Bộ môn GDTC luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy góp phần giáo dục con người mới phát triển toàn diện; đồng thời tham mưu, chỉ đạo tổ chức phong trào TDTT trong nhà trường, góp phần quan trọng để Trường Đại học GTVT luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTTT của thành phố .
        Bộ môn đã được khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, 01 Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam