Bộ môn Thủy lực - Thủy văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Họ tên:
Trần Đình Nghiên
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Phóng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Doãn Thị Nội
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thu Thủy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Việt Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Phương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Minh Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Minh Trang
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết