Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0979255005
• Dòng thấm và xói ngầm trong các công trình thủy lực;
• Xói lở khu vực cầu và cống;
• Ổn định bờ sông;
• Ổn định nền đường đắp do sự thay đổi của mực nước ngầm;
• Ổn định mái taluy đường do mưa lũ;
• Thủy văn đô thị và thoát nước đô thị.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1