Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Minh Trang
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
1 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
01658890279
• Thủy lực thủy văn công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên