Giới thiệu chung | Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ

Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền Cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ năm 1945 đến nay, Trường đã lần lượt mang các tên gọi sau:

- Ngày 15/11/1945: Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam
- Ngày 13/4/1946: Trường Đại học Công chính
- Ngày 24/2/1949: Trường Cao đẳng Kỹ thuật
- Ngày 01/11/1952: Trường Cao đẳng Giao thông công chính
- Tháng 8/1956: Trường Trung cấp Giao thông.
- Tháng 8/1960: Thành lập Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải và tuyển sinh khóa 1
- Ngày 24/3/1962: Quyết định 42CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải
- Ngày 23/7/1968: Trường Đại học Giao thông Đường Sắt và Đường Bộ
- Từ ngày 6/11/ 1985: Trường mang tên Trường Đại học Giao thông Vận tải.
- Ngày 27/4/1990, Cơ sở 2 của trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính của Trường hiện nay tại Phường Láng Thượng- Quận Đống Đa- TP. Hà Nội

* Ngày 15/11 được lấy là ngày Truyền thống của Trường
* Ngày 24/3 được lấy là ngày Thành lập Trường Đại học GTVT