Khoa Công trình | Bộ môn trắc địa

BỘ MÔN TRẮC ĐỊA

Địa chỉ: Phòng 408 - A6 Trường ĐH GTVT

ĐT: 04.37663441

Website: tracdia-utc.com

Trưởng BM: TS. Hồ Thị Lan Hương

          Bộ môn Trắc địa được thành lập năm 1966, Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy bậc đại học, cao học các môn trắc địa(3 học phần), GIS, công nghệ và phương pháp xử lý số liệu trắc địa trong xây dựng cho các ngành thuộc Khoa Công trình, Viện KH&CN XDGT, Viện Quy hoạch, Khoa Kinh tế. Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Trắc địa phục vụ xây dựng công trình.

          Hiện Bộ môn Trắc địa gồm có 14 giảng viên trong đó có 78% giảng viên có trình độ trên đại học gồm 01 Phó Giáo sư, 01 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 07 Thạc sỹ và 03 giảng viên đang là học viên cao học, chi bộ Bộ môn hiện có 05 đảng viên.

 

          Hàng năm, Bộ môn tham gia đào tạo bình quân 7000 lượt sinh viên bậc đại học và 300 học viên cao học; Bộ môn đã thực hiện thành công nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Trường về lĩnh vực trắc địa công trình và hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Vifotech và các giải của trường. Bộ môn còn tham gia ứng dụng và triển khai công nghệ trắc địa trong xây dựng công trình ngoài sản xuất như các công tác đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thiết kế, kiểm định, quan trắc chuyển vị nhiều công trình đường, cầu, nhà cao tầng, hầm…Để thuận lợi cho việc nghiên cứu và triển khai công nghệ, năm 2011 bộ môn đã thành lập “Trung tâm công nghệ Trắc địa” với các chức năng: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về trắc địa; Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ; Dịch vụ khoa học và công nghệ…

          Định hướng trong thời gian tới của Bộ môn là tiếp tục tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo đạc hiện đại phục vụ cho công tác xây dựng, khai thác công trình và ứng dụng các công nghệ này trong hệ thống quản lý giao thông thông minh. Trong một vài năm tới Bộ môn có dự định mở chuyên ngành địa tin học công trình để đào tạo kỹ sư chuyên sâu về trăc địa hiện đại và GIS phục vụ xây dựng công trình.

          Bộ môn Trắc địa là một tập thể đoàn kết nhất trí cao, có bề dày thành tích trong giảng dạy và trong nghiên cứu khoa học, nhiều năm được nhận danh hiệu thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục vào Đào tạo, được nhận bằng khen về Nghiên cứu khoa học công nghệ, 01 thầy giáo được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú và nhiều thầy giáo, cô giáo được nhận bằng khen của Bộ, của Trường về nhiều lĩnh vực khác nhau.