Khoa Giáo dục Quốc phòng

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Địa chỉ: Nhà B2, Trường ĐHGTVT, Số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, HN - Điện thoại: (04) 37660742 

 LÃNH ĐẠO KHOA:   - Trưởng Khoa: Thượng tá Đồng Văn Thảo
                               - Phó trưởng Khoa: Trung tá Vũ Xuân Vịnh
Chủ nhiệm các bộ môn:
                                     - Bộ môn: Giáo dục chính trị - Quốc phòng, an ninh: Trung tá Nguyễn Ích Hải
                                     - Bộ môn: Chiến thuật – Quân sự chung: Trung tá Nguyễn Viết Tiến


Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường đại học Giao thông Vận tải được thành lập ngày 2 tháng 5 năm 1984 theo Quyết định 1023/QĐ-TCCB của Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải.