Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Nghiên cứu sụt trượt đoạn A dớt- A tép đường Hồ CHí Minh
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  09:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Tính toán và thiết kế móng nông công trình cầu trên sườn dốc theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2007
  Người báo cáo: Trần Thế Hiệp
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Những lý do nên học tiếng Pháp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Cúc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Một số vấn đề về ma sát âm
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Hạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Sửa đổi và hoàn thiện chương trình giảng dạy môn Kinh tế xây dưng cho ngành KTXD
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:30 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Những điểm mới về đo bóc khối lượng xây dựng
  Người báo cáo: Trần Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Ứng dụng ADS Civil trong thiết kế nâng cấp, cải tạo tuyến đường
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Yên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Ứng dụng ADS Civil trong thiết kế nâng cấp, cải tạo tuyến đường
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Yên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Tổng quan về nước thải công trình giao thông
  Người báo cáo: Vũ Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 16-04-2018
  Nội dung: Các phương pháp thí nghiệm xác định mức độ dính bám đá – nhựa đường trong hỗn hợp BTN
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Phương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP
  09:48 ngày 20-04-2018
  Nội dung: Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong kết nối hạ tầng GTVT tại Cảng Hải Phòng phục vụ Logistics
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn