Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-06-24 19:27:48)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(19-06)
Sáng08:00 Khai mạc huấn luyện Trung đội tự vệ năm 2017. TP: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ, trung đội tự vệ (13 đ/c theo QĐ số 1091/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/6/2017). Tại: P.401-A1 P.Bảo vệ
08:00 Họp xét thi đua khen thưởng Khoa VTKT năm học 2016-2017. TP: Hội đồng thi đua khen thưởng K.VTKT, mời đại diện thường trực HĐ thi đua khen thưởng trường dự. Tại: P.407-A9 K.VTKT
08:30 Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Khoa học cơ bản. TP: Toàn thể HĐ thi đua của Khoa KHCB; mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường dự. Tại: VPK KHCB K.KHCB
09:00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa Công trình xét thi đua năm học 2016-2017. TP: Thành viên HĐ thi đua, khen thưởng K.CT theo QĐ số 1319/QĐ-ĐHGTVT, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. Tại: VP Ban chủ nhiệm khoa CT (P.106- A6) K.CT
09:00 Tuyên dương con ngoan- trò giỏi năm học 2016-2017. TP: BGH (HT), BCH CĐ, các con đạt giải các kỳ thi olympic, kỳ thi học sinh giỏi từ cấp Quận (Huyện) trở lên cùng phụ huynh. Tại: P.501-A1 Công đoàn trường
10:30 Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Kỹ thuật xây dựng. TP: Toàn thể HĐ thi đua của Khoa; mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường dự. Tại: VP Khoa KTXD (P.303-A9) K.KTXD
Chiều13:30 Tập huấn cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại Phú Thọ. TP: BGH (.......), Chủ tịch HĐT, P.KT&ĐBCLĐT, toàn thể cán bộ tham gia coi thi THPTQG tại các điểm thi QĐ số 929/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/5/2015. Tại: Hội trường lớn BGH
Thứ 3
(20-06)
Sáng08:30 Họp xét thi đua năm học 2016-2017 Khoa Công nghệ thông tin.. TP: TP: Hội đồng xét thi đua khoa Công nghệ thông tin, Mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường dự. Tại: VP Khoa CNTT Khoa CNTT
08:30 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Quản lý xây dựng của NCS Phạm Thị Tuyết. TP: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
08:30 Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ. TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KHCN. Tại: P.301-A1 PHT Việt
09:00 Xét tốt nghiệp cho sinh viên lớp Kế toán tổng hợp Việt Anh K54 và các trường hợp khác. TP: BGH (HT), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.ĐTQT, K.CT, K.KTXD, K.KTVT, Ban thanh tra. Tại: P.401-A1 K.ĐTQT
09:00 Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên đạt loại xuất sắc, loại giỏi K53 thuộc các khoa VTKT, CNTT, CK, Đ-ĐT, MT&ATGT. TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các BM có SV tốt nghiệp, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, đại biểu SV các lớp chính quy các khoa. P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 4
(21-06)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(22-06)
Sáng09:00 Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Đào tạo quốc tế. TP: Hội đồng thi đua khen thưởng K.ĐTQT, mời đại diện thường trực HĐ thi đua khen thưởng trường dự. Tại: P.206- B7 K.ĐTQT
Chiều
Thứ 6
(23-06)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(24-06)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(25-06)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị công đoàn các đơn vị lên VPCĐ nhận quà học sinh giỏi cho các con đạt danh hiệu học sinh giỏi để tổ chức tại đơn vị

2. Kế hoạch bố trí xe đưa đón Cán bộ coi thi tại Phú Thọ.

- Xe số 1: Điểm thi số: 4 + 10 + 16

- Xe số 2: Điểm thi số: 2 + 8

- Xe số 3: Điểm thi số: 1 + 3 + 13 (Bm Thủy lực thủy văn và Bm Sức bền vl)

- Xe số 4: Điểm thi số: 21 + 27 + 13 (Bm Dự án và QLDA) -

- Xe số 5: Điểm thi số: 6 + 7 

Xe số 6: Điểm thi số: 9 + 19 + 28

- Xe số 7: Điểm thi số: 20 + 24 -

Xe số 8: Điểm thi số: 29 + 34


Lịch công tác tuần từ ngày 19-06-2017 đến ngày 25-06-2017
(Được cập nhật lúc 2017-06-24 19:27:48)

Thứ 2 (19-06)

08:00Khai mạc huấn luyện Trung đội tự vệ năm 2017 - TP: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ, trung đội tự vệ (13 đ/c theo QĐ số 1091/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/6/2017) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.Bảo vệ
08:00Họp xét thi đua khen thưởng Khoa VTKT năm học 2016-2017 - TP: Hội đồng thi đua khen thưởng K.VTKT, mời đại diện thường trực HĐ thi đua khen thưởng trường dự - Tại: P.407-A9 - Chủ trì :K.VTKT
08:30Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Khoa học cơ bản - TP: Toàn thể HĐ thi đua của Khoa KHCB; mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường dự - Tại: VPK KHCB - Chủ trì :K.KHCB
09:00Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa Công trình xét thi đua năm học 2016-2017 - TP: Thành viên HĐ thi đua, khen thưởng K.CT theo QĐ số 1319/QĐ-ĐHGTVT, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN - Tại: VP Ban chủ nhiệm khoa CT (P.106- A6) - Chủ trì :K.CT
09:00Tuyên dương con ngoan- trò giỏi năm học 2016-2017 - TP: BGH (HT), BCH CĐ, các con đạt giải các kỳ thi olympic, kỳ thi học sinh giỏi từ cấp Quận (Huyện) trở lên cùng phụ huynh - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Công đoàn trường
10:30Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Kỹ thuật xây dựng - TP: Toàn thể HĐ thi đua của Khoa; mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường dự - Tại: VP Khoa KTXD (P.303-A9) - Chủ trì :K.KTXD
13:30Tập huấn cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại Phú Thọ - TP: BGH (.......), Chủ tịch HĐT, P.KT&ĐBCLĐT, toàn thể cán bộ tham gia coi thi THPTQG tại các điểm thi QĐ số 929/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/5/2015 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :BGH

Thứ 3 (20-06)

08:30Họp xét thi đua năm học 2016-2017 Khoa Công nghệ thông tin. - TP: TP: Hội đồng xét thi đua khoa Công nghệ thông tin, Mời đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường dự - Tại: VP Khoa CNTT - Chủ trì :Khoa CNTT
08:30Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Quản lý xây dựng của NCS Phạm Thị Tuyết - TP: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ - TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
09:00Xét tốt nghiệp cho sinh viên lớp Kế toán tổng hợp Việt Anh K54 và các trường hợp khác - TP: BGH (HT), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, K.ĐTQT, K.CT, K.KTXD, K.KTVT, Ban thanh tra - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.ĐTQT
09:00Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên đạt loại xuất sắc, loại giỏi K53 thuộc các khoa VTKT, CNTT, CK, Đ-ĐT, MT&ATGT - TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các BM có SV tốt nghiệp, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, đại biểu SV các lớp chính quy các khoa. P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 4 (21-06)

Thứ 5 (22-06)

09:00Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Khoa Đào tạo quốc tế - TP: Hội đồng thi đua khen thưởng K.ĐTQT, mời đại diện thường trực HĐ thi đua khen thưởng trường dự - Tại: P.206- B7 - Chủ trì :K.ĐTQT

Thứ 6 (23-06)

Thứ 7 (24-06)

Chủ nhật (25-06)

Tải xuống lịch công tác tuần