Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-07-17 08:40:44)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(17-07)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(18-07)
Sáng09:30 Mở HSĐX gói thầu mua sắm "Phòng học NN cho Khoa Đào tạo quốc tế". TP: Theo giấy mời ngày 10/7/2017. Tại: P.501-A1 P.TBQT
Chiều14:00 Họp về công tác chuẩn bị điều kiện học tập cho năm học mới. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, K.ĐHTC, Ban QLGĐ, P.TBQT, TT ƯDCNTT, Ban QLKTX, Trung tâm TTTV, P.HCTH. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 4
(19-07)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(20-07)
Sáng08:30 Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán về kinh phí thực hiện Đề án 911 (Đoàn làm việc từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017). TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.HCTH. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Họp bàn dự thảo "Quy định về công tác tổ chức thi kết thúc học phần dành cho hệ đại học chính quy". TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, Phòng KT&ĐBCLĐT, P. Đào tạo, BQLGĐ, Ban Thanh tra, Khoa KHCB, Khoa GDQP, Khoa LLCT, Khoa CT, K. Cơ khí, K. KTVT, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.KTXD, K. MT&ATGT, K.ĐTQT. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Chiều
Thứ 6
(21-07)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(22-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(23-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng HCTH kính đề nghị các đơn vị trực thuộc hoàn thiện và nộp Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho P.HCTH trước ngày 19/7/2017


Lịch công tác tuần từ ngày 17-07-2017 đến ngày 23-07-2017
(Được cập nhật lúc 2017-07-17 08:40:44)

Thứ 2 (17-07)

Thứ 3 (18-07)

09:30Mở HSĐX gói thầu mua sắm "Phòng học NN cho Khoa Đào tạo quốc tế" - TP: Theo giấy mời ngày 10/7/2017 - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.TBQT
14:00Họp về công tác chuẩn bị điều kiện học tập cho năm học mới - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, K.ĐHTC, Ban QLGĐ, P.TBQT, TT ƯDCNTT, Ban QLKTX, Trung tâm TTTV, P.HCTH - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 4 (19-07)

Thứ 5 (20-07)

08:30Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán về kinh phí thực hiện Đề án 911 (Đoàn làm việc từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017) - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.HCTH - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Họp bàn dự thảo "Quy định về công tác tổ chức thi kết thúc học phần dành cho hệ đại học chính quy" - TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, Phòng KT&ĐBCLĐT, P. Đào tạo, BQLGĐ, Ban Thanh tra, Khoa KHCB, Khoa GDQP, Khoa LLCT, Khoa CT, K. Cơ khí, K. KTVT, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.KTXD, K. MT&ATGT, K.ĐTQT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (21-07)

Thứ 7 (22-07)

Chủ nhật (23-07)

Tải xuống lịch công tác tuần