Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Dữ liệu chưa được cập nhật, vui lòng quay lại sau!)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(19-02)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(20-02)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(21-02)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(22-02)
Sáng
Chiều
Thứ 6
(23-02)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(24-02)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(25-02)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 19-02-2018 đến ngày 25-02-2018
(Dữ liệu chưa được cập nhật, vui lòng quay lại sau!)

Thứ 2 (19-02)

Thứ 3 (20-02)

Thứ 4 (21-02)

Thứ 5 (22-02)

Thứ 6 (23-02)

Thứ 7 (24-02)

Chủ nhật (25-02)

Tải xuống lịch công tác tuần