Tin hợp tác trong nước | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Tin hợp tác trong nước

Tin hợp tác trong nước

Sáng ngày 11/01/2017, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và trao tặng phần mềm giữa Công ty CP Đầu tư TM G9 Việt Nam và Trường Đại học Giao thông Vận tải đã được long trong tổ chức tại Trường Đại học Giao thông Vận tải...

Sáng ngày 21/4/2015 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Lễ trao học bổng Đăng kiểm Việt Nam năm 2015 được long trọng tổ chức…

Đây là lần thứ ba Công ty Vải địa kỹ thuật DAEYOUN và lần đầu tiên Công ty Xây dựng và Phát triển CHOSUK, Hàn Quốc trao học bổng cho sinh viên của trường...

Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập năm 1984 có tên gọi là Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia trực thuộc Chính phủ, là đơn vị chủ lực tổ chức triển k

Tiếp theo bản Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học GTVT và Viện Công nghệ Châu Á-Việt Nam ký tháng 01/2009 có thời hạn 5 năm, ngày 03/3/2014 hai bên ký kết tiếp tục duy trì và