Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm học 2016-2017 (17/08/2017 - 18:19) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Thi dua nam hoc 2016 - 2017.rar
THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58 (11/08/2017 - 09:52) Phòng Công tác chính trị và sinh viên k.h sinh hoat dau khoa 58.doc, Lich dau khoa 58.doc
THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58 (11/08/2017 - 09:52) Phòng Công tác chính trị và sinh viên k.h sinh hoat dau khoa 58.doc, Lich dau khoa 58.doc
Kết quả sinh viên trúng tuyển vào chương trình "Kỹ sư trình độ cao", liên kết giữa trường ĐH GTVT - Cty NISSAN TECHNO Việt Nam- Cty PASSONA TECH Việt Nam (10/08/2017 - 09:45) Khoa Đào tạo quốc tế danh sach SV final 7.8.17.xlsx
Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (31/07/2017 - 09:18) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Scan 5 page 1.jpg, Scan 5 page 2.jpg
Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (31/07/2017 - 09:18) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Scan 5 page 1.jpg, Scan 5 page 2.jpg
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” (28/07/2017 - 10:42) Đảng bộ Đề cương cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.doc
Tài liệu Rèn luyện sinh viên kỳ 2 năm học 2016-2017 (28/07/2017 - 10:08) Phòng Công tác chính trị và sinh viên TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ RLSV HỌC KỲ II2016-2017.rar
THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện công tác CVHT cuối học kỳ II năm học 2016-2017 và đầu học kỳ I năm học 2017-2018 (28/07/2017 - 10:06) Phòng Công tác chính trị và sinh viên TÀI LIỆU CÔNG TÁC CVHT VÀ ĐÁNH GIÁ CVHT THÁNG 7 NĂM 2017.rar
Thông báo về kế hoạch xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (21/07/2017 - 13:51) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Scan 1 page 1.jpg, Scan 1 page 2.jpg
Thông báo về kế hoạch xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (21/07/2017 - 13:51) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Scan 1 page 1.jpg, Scan 1 page 2.jpg
Thông báo vv rà soát thông tin để biên tập cuốn Sổ tay sinh viên K58 (21/07/2017 - 10:31) Phòng Công tác chính trị và sinh viên scan0001.jpg
Thông báo số 406 v/v Chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của 11 ngành chưa kiểm định chất lượng đào tạo theo TT 04/2016 TT BGDĐT (18/07/2017 - 16:55) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image (86).jpg

Trang