Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 (07/12/2017 - 22:11) Phòng Tổ chức cán bộ Mẫu đính kèm.rar, VB về ĐGPLVC.rar
Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 (07/12/2017 - 22:11) Phòng Tổ chức cán bộ Mẫu đính kèm.rar, VB về ĐGPLVC.rar
Danh mục bài báo số 58 (06/12/2017 - 10:27) Phòng Khoa học công nghệ ABC_Muc luc so 58.doc
Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 (05/12/2017 - 05:52) Đảng bộ Tai lieu dinh kem.rar
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (01/12/2017 - 16:51) Phòng Tổ chức cán bộ Danh sach de nghi nang luong truoc han 2017.pdf
Thông báo Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2017 (23/11/2017 - 05:36) Đảng bộ Danh sach lop boi duong KND 2017.pdf
Thông báo ngày hội việc làm Nhật Bản – Job Fair in Hanoi (06/11/2017 - 17:07) Phòng Đối ngoại bangzon 100 x 400 (2).jpg, JOB FAIR in HANOI_company list_VN final (1) (1).pdf, Thông tin tuyển dụng.pdf
Thông báo ngày hội việc làm Nhật Bản – Job Fair in Hanoi (06/11/2017 - 17:07) Phòng Đối ngoại bangzon 100 x 400 (2).jpg, JOB FAIR in HANOI_company list_VN final (1) (1).pdf, Thông tin tuyển dụng.pdf
Thông báo ngày hội việc làm Nhật Bản – Job Fair in Hanoi (06/11/2017 - 17:07) Phòng Đối ngoại bangzon 100 x 400 (2).jpg, JOB FAIR in HANOI_company list_VN final (1) (1).pdf, Thông tin tuyển dụng.pdf
Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học về GIS và ITS (28/10/2017 - 08:39) Phòng Khoa học công nghệ TB tren Web Truong.doc
Tuyển sinh cao học hợp tác quốc tế ngành Kỹ thuật HT đường sắt (20/10/2017 - 15:46) Phòng Đối ngoại Thong bao 394 tuyen sinh cao hoc 2017.pdf, Brochure Gioi thieu chuong trinh dao tao.jpg, Thông báo 690 tuyển sinh cao học thạc sĩ KTHTĐS năm 2017.pdf
Tuyển sinh cao học hợp tác quốc tế ngành Kỹ thuật HT đường sắt (20/10/2017 - 15:46) Phòng Đối ngoại Thong bao 394 tuyen sinh cao hoc 2017.pdf, Brochure Gioi thieu chuong trinh dao tao.jpg, Thông báo 690 tuyển sinh cao học thạc sĩ KTHTĐS năm 2017.pdf
Tuyển sinh cao học hợp tác quốc tế ngành Kỹ thuật HT đường sắt (20/10/2017 - 15:46) Phòng Đối ngoại Thong bao 394 tuyen sinh cao hoc 2017.pdf, Brochure Gioi thieu chuong trinh dao tao.jpg, Thông báo 690 tuyển sinh cao học thạc sĩ KTHTĐS năm 2017.pdf

Trang