Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng cập nhật thông tin trong hồ sơ cá nhân trên hệ thống Văn phòng điện tử (25/04/2017 - 16:28) Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin HDSD TK thong tin nhan su.docx
TB đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2018 (21/04/2017 - 16:45) Phòng Khoa học công nghệ TB de xuat nhiem vu BVMT 2018.doc, CV huong dan XDKH NV BVMT2018.rar
TB đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2018 (21/04/2017 - 16:45) Phòng Khoa học công nghệ TB de xuat nhiem vu BVMT 2018.doc, CV huong dan XDKH NV BVMT2018.rar
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của SV trên VPĐT (17/04/2017 - 18:32) Phòng Khoa học công nghệ HDSD-TK-nghiem-thu-DTNCKH-SV.docx
Thông báo cung cấp thông tin về các nhà khoa học phục vụ dự án truyền thông, xúc tiến thương mại hóa công nghệ (11/04/2017 - 16:24) Phòng Khoa học công nghệ MAU Danh sach cac nha khoa hoc.doc, Cong van 138.pdf
Thông báo cung cấp thông tin về các nhà khoa học phục vụ dự án truyền thông, xúc tiến thương mại hóa công nghệ (11/04/2017 - 16:24) Phòng Khoa học công nghệ MAU Danh sach cac nha khoa hoc.doc, Cong van 138.pdf
Thông báo Kết luận của buổi họp lần 2 chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 32 (10/04/2017 - 16:11) Phòng Khoa học công nghệ HN NCKHSV 2017 - Thong bao ket luan buoi hop chuan bi lan 2.pdf, Phong hop danh gia nghiem thu de tai NCKHSV.pdf
Thông báo Kết luận của buổi họp lần 2 chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 32 (10/04/2017 - 16:11) Phòng Khoa học công nghệ HN NCKHSV 2017 - Thong bao ket luan buoi hop chuan bi lan 2.pdf, Phong hop danh gia nghiem thu de tai NCKHSV.pdf
Thông báo về việc cung cấp nội dung tên các đề tài khoa học tại các tiểu ban Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2016 - 2017 (07/04/2017 - 09:26) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Thong bao NCKHSV 2017 - Mau danh sach.doc
Hội thảo Quốc tế UTC – MINES TELECOM về Vật liệu tiên tiến và các vấn đề môi trường (29/03/2017 - 17:04) Phòng Công tác chính trị và sinh viên 31-03-Mines-UTC-workshop-agenda.pdf
THÔNG BÁO V/v đề xuất và tổ chức xét chọn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (22/03/2017 - 08:38) Phòng Khoa học công nghệ TB de xuat nhiem vu KHCN 2018.doc, CV huong dan KH KHCN2018.pdf, Phụ-lục-4- Bảng tổng hợp đề xuất Nghị định thư.doc, Phụ-lục-5-Bảng-TH-đề tài cấp bộ.xlsx, Phụ-lục-6-Bảng tổng hợp dự án SXTN.xlsx, Phụ-lục-7-Bảng tổng hợp nhiệm vụ song phương.xlsx, Phụ-lục-8-Dự-án-KHCN-tạp-chí.docx
THÔNG BÁO V/v đề xuất và tổ chức xét chọn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (22/03/2017 - 08:38) Phòng Khoa học công nghệ TB de xuat nhiem vu KHCN 2018.doc, CV huong dan KH KHCN2018.pdf, Phụ-lục-4- Bảng tổng hợp đề xuất Nghị định thư.doc, Phụ-lục-5-Bảng-TH-đề tài cấp bộ.xlsx, Phụ-lục-6-Bảng tổng hợp dự án SXTN.xlsx, Phụ-lục-7-Bảng tổng hợp nhiệm vụ song phương.xlsx, Phụ-lục-8-Dự-án-KHCN-tạp-chí.docx
THÔNG BÁO V/v đề xuất và tổ chức xét chọn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (22/03/2017 - 08:38) Phòng Khoa học công nghệ TB de xuat nhiem vu KHCN 2018.doc, CV huong dan KH KHCN2018.pdf, Phụ-lục-4- Bảng tổng hợp đề xuất Nghị định thư.doc, Phụ-lục-5-Bảng-TH-đề tài cấp bộ.xlsx, Phụ-lục-6-Bảng tổng hợp dự án SXTN.xlsx, Phụ-lục-7-Bảng tổng hợp nhiệm vụ song phương.xlsx, Phụ-lục-8-Dự-án-KHCN-tạp-chí.docx

Trang