Thẩm định giờ NCKH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cập nhật những kiên sthwcs mới về quản lý xây dựng trong bài tập kinh tế xây dựng cho ngành công trình
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cấu trúc dữ liệu cây phân đoạn và ứng dụng
  Người báo cáo: Phạm Xuân Tích
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:03 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế bản vẽ cầu bê tông
  Người báo cáo: Lê Đắc Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP.
  11:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong kết nối hạ tầng GTVT tại Cảng Hải Phòng phục vụ Logistics
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:11 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:26 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Khảo sát chất lượng xử lý nước thải sản xuất tại một số trạm trộn BTXM trên địa bàn Hn
  Người báo cáo: Vũ Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Một số công nghệ tiên tiến mới giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ
  Người báo cáo: Nguyễn Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Những khái niệm về đường phố Xanh trông Đô thị hiện đại.
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:30 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Công trình Thoát nước Xanh trong công trình Đường Đô thị
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn