THÔNG BÁO về việc: Phản hồi kết quả bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56, K57 đợt học kỳ I năm học 2017-2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

THÔNG BÁO về việc: Phản hồi kết quả bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56, K57 đợt học kỳ I năm học 2017-2018