Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội
Đính kèm: 
Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc
Đính kèm: 
Nghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay
Đính kèm: 
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam
Đính kèm: 
Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững
Đính kèm: 
Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở Việt Nam

Trang