Thông tin tuyển dụng (đợt 3) của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin tuyển dụng (đợt 3) của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội

Thông tin tuyển dụng (đợt 3) của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội


Theo đề nghị của Bộ môn Đầu máy - Toa xe, chúng tôi đăng tin tuyển dụng (đợt 3) của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội để phục vụ cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Do thông tin khá dài nên chúng tôi chỉ đăng đường link dẫn tới website của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội.
http://hanoimetro.net.vn/recruit/thong-bao-tuyen-dung-dot-3-nam-2016/
 
 

Đơn vị: 
Danh mục: