THÔNG BÁO LỊCH HỌC, ĐỊA ĐIỂM HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH CHO SINH VIÊN K57- KHOA CƠ KHÍ - KHOA KTXD,ĐTQT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

THÔNG BÁO LỊCH HỌC, ĐỊA ĐIỂM HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH CHO SINH VIÊN K57- KHOA CƠ KHÍ - KHOA KTXD,ĐTQT

THÔNG BÁO LỊCH HỌC, ĐỊA ĐIỂM HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH CHO SINH VIÊN K57- KHOA CƠ KHÍ - KHOA KTXD,ĐTQT

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 57 khoa Cơ khí; khoa Kỹ thuật xây dựng; khoa Đạo tạo quốc tế như sau:

- Lịch học, phòng học: Xem thời khóa biểu (Sinh viên có thể download thời khóa biểu chi tiết tại file đính kèm)

- Địa điểm học: Phòng 302/Nhà A5, khu ký túc xá sinh viên ĐHGTVT số 99 - Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

và phòng 105/Nhà A5 khu giảng đường của Trường

Danh mục: