Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng


THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT  XÂY DỰNG  NĂM 2016

 

Ngành Kỹ thuật Xây dựng :

1. Mã xét tuyển: GHA02. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa. 

Căn cứ kế hoạch học tập hệ chính quy năm học 2012 - 2013, Nhà trường quy định việc đăng ký học các học phần học kỳ phụ năm học 2012 - 2013 của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ ...