Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018

Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018

PHIÊN CÁC TIỂU BAN

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A5, A7, A8 và N3 – ĐH GTVT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

201 A8

2. Tiểu ban Công trình 2

202 A8

3. Tiểu ban Công trình 3

301 A8

4. Tiểu ban Công trình 4

302 A8

5. Tiểu ban Công trình 5

306 A8

6. Tiểu ban Công trình 6

307 A8

7. Tiểu ban Công trình 7

401 A8

8. Tiểu ban Công trình 8

402 A8

9. Tiểu ban Công trình 9

404 A8

10. Tiểu ban Công trình 10

405 A8

11. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

102 A2

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

203 A2

13. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

103 A2

14. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

301 A3

15. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

302 A3

16. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

303 A3

17. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 4

305 A3

18. Tiểu ban Lý luận chính trị

405 A3

19. Tiểu ban CNTT 1

304 A2

20. Tiểu ban CNTT 2

403 A2

21. Tiểu ban CNTT 3

303 A2

22. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

504 A2

23. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

505 A2

24. Tiểu ban Khoa ĐTQT 1

103 N3

25. Tiểu ban Khoa ĐTQT 2

201 N3

26. Tiểu ban Khoa ĐTQT 3

202 N3

27. Tiểu ban Cơ khí 1

604 A2

28. Tiểu ban Cơ khí 2

605 A2

29. Tiểu ban Cơ khí 3

702 A2

30. Tiểu ban Cơ khí 4

704 A2

31. Tiểu ban Cơ khí 5

705 A2

32. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

301 A7

33. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

303 A7

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

401 A7

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

403 A7

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

501 A7

37. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 6

503 A7

38. Tiểu ban Điện – Điện tử 1

104 A5

39. Tiểu ban Điện – Điện tử 2

105 A5

40. Tiểu ban Điện – Điện tử 3

201 A5

41. Tiểu ban Điện – Điện tử 4

202 A5

42. Tiểu ban Điện – Điện tử 5

301 A5

43. Tiểu ban Điện – Điện tử 6

302 A5

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cấu trúc dữ liệu cây phân đoạn và ứng dụng
  Người báo cáo: Phạm Xuân Tích
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Cập nhật những kiên sthwcs mới về quản lý xây dựng trong bài tập kinh tế xây dựng cho ngành công trình
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:03 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế bản vẽ cầu bê tông
  Người báo cáo: Lê Đắc Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP.
  11:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong kết nối hạ tầng GTVT tại Cảng Hải Phòng phục vụ Logistics
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:11 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:26 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Tìm hiểu thuật toán phân cụm và ứng dụng tách vật thể trong ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Khảo sát chất lượng xử lý nước thải sản xuất tại một số trạm trộn BTXM trên địa bàn Hn
  Người báo cáo: Vũ Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Một số công nghệ tiên tiến mới giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ
  Người báo cáo: Nguyễn Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:00 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Những khái niệm về đường phố Xanh trông Đô thị hiện đại.
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:30 ngày 23-04-2018
  Nội dung: Công trình Thoát nước Xanh trong công trình Đường Đô thị
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn

Xem nhiều nhất trong tuần