Thông báo kết luận của Hội đồng lương về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kết luận của Hội đồng lương về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016   Ngày 28/12/2016, Hội đồng lương của Trường đã họp dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng lương. Sau khi nghe báo cáo của phòng Tổ chức cán bộ và phần trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

   1. Công chức, viên chức và người lao động của Trường đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12/2016 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

   2. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường năm 2016 không quá 10% (tương đương 110 người).

   3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

   4. Thành tích xuất sắc dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

   - Huân chương;

   - Huy chương;

   - Bằng khen của Thủ tướng;

   - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

   - Bằng khen của Bộ trưởng;

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

   - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

   - Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong năm học (Có đủ tiêu chuẩn của Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhưng bị giới hạn tỷ lệ khen thưởng) hoặc Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày Truyền thống trường

   - Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng hạn.

   5. Căn cứ các quy định của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và các quy định cụ thể nêu trên, phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016; công khai danh sách trên Trang thông tin của Trường và bảng tin của Phòng trong thời hạn từ 03/01/2017 - 07/01/2017.

   Trên đây là kết luận của Hội đồng lương về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016. Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản hoặc gọi điện về thường trực Hội đồng lương (qua đồng chí Nguyễn Thu Thủy - chuyên viên phòng TCCB, ĐT: 04.38347675).

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)

Danh mục: