Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng kiểm kê tài sản công trên hệ thống Văn phòng điện tử | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng kiểm kê tài sản công trên hệ thống Văn phòng điện tử

THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn sử dụng kiểm kê tài sản công trên hệ thống VPĐT

Theo thông báo của phòng Thiết bị quản trị về việc kiểm kê tài sản công năm 2016 số 05/TB-ĐHGTVT ngày 05/01/2017, - Các đơn vị thực hiện xuất biên bản kiểm kê tài sản thông qua hệ thống Văn phòng điện tử http://vanphongdientu.utc.edu.vn bằng tài khoản của các đơn vị (Tài khoản Khoa, Bộ môn, phòng ban). Các đơn vị hoặc cá nhân cán bộ - giảng viên có thể tải về tài liệu hướng dẫn xuất biên bản kiểm kê tài sản trên cổng thông tin, các website hỗ trợ kỹ thuật hoặc trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường

- website: http://www.utc.edu.vn   hoặc http://hotrokythuat.utc.edu.vn

- văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Những đơn vị và cán bộ - giảng viên nào chưa có tài khoản trên hệ thống văn phòng điện tử hoặc trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

- Email: cait.info@utc.edu.vn

Danh mục: