Ban Quản lý giảng đường

BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 201B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 3.7.662297

Trưởng Ban: ThS Cao Thanh Nam

 

        Ban Quản lý Giảng đường được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ - TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải. Ban có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu giảng đường của nhà trường; tổ chức điều độ, quản lý về học tập và ngoại khoá ảong khu giảng đường đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh, xây dựng khu giảng đường thành một môi trường giáo dục lành mạnh , phục vụ việc dạy và học. Tổng số CB-CNV của Ban hiện có 19 người, trong đó có 03 Đảng viên, 08 người đã tốt nghiệp đại học. Trong các năm qua đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường giao .

        Mục tiêu những năm tới của Ban là: Nâng cao năng lực quản lý  và chất lượng công tác phục vụ phục vụ trên cơ sở hoàn thiện bộ máy quản lý gọn nhẹ; từng bước ứng dụng phần mềm tin học trong công tác điều độ và quản lý phòng học; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác phục vụ giảng đường.