Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Ngô Đăng Quang
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
30 năm
Bộ môn:
Kết cấu xây dựng
Điện thoại:
0904220058
• Kết cấu bê tông Phân tích kết cấu Tin học xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1 11-07-2006 Đề tài NCCB cấp Nhà nước: Nghiên cứu, phát triển các mô hình và phương pháp tính toán phân tán
2 10-06-2008 Đề tài cấp Trường: Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn tính toán cáp dự ứng lực ngoài
3 05-07-2010 Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển một số dạng kết cấu lai nhằm khai thác hợp lý bê tông cường độ cao áp dụng cho các công trình cầu
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2005-11-24 Mô hình hoá và phân tích kết cấu với midas Civil
2 2015-07-15 Kết cấu bê tông dự ứng lực
3 2015-10-14 Numerical investigation for the flexural behavior of RC beams strengthened with textile reinforced concrete, Science Journal Of Transportation, Especial Issue No. 05, International cooperation Journals.
4 2016-03-16 Numerical Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Textile Reinforced Concrete, Proceedings, International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, Hanoi, October 15, 2014
5 2016-04-19 Kết cấu bê tông cốt thép

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện