Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Đình Lộc
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
29 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0913211846
• * Tính năng cơ học và độ bền của bê tông xi măng. * Quan hệ ứng suất - biến dạng và ứng xử dính bám với cốt thép của bê tông xi măng. * Bê tông tính năng cao (HPC) và siêu cao (UHPC). Ứng dụng trong kết cấu. * Thiết kế kết cấu theo độ bền.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2000 “Đánh giá hiện trạng cầu bê tông cốt thép khẩu độ 18-40m”. Mã số : B99-35-78; Đề tài cấp Bộ GD và ĐT; Chủ nhiệm đề tài.
2 01-01-2010 “Nghiên cứu ứng dụng bê tông cường độ cao (HSC) trong xây dựng giao thông” Mã số: EEC8.7. Đề tài cấp Trường Đại học GTVT. Chủ nhiệm đề tài.
3 01-01-2012 “Nghiên cứu thiết kế một số dạng dầm dự ứng lực sử dụng bê tông cường độ cao cho các công trình cầu” . Mã số:ĐT124012. Đề tài cấp Bộ GTVT. Chủ nhiệm hạng mục.
4 01-01-2014 “Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý và bảo trì cầu bê tông cốt thép dự ứng lực khẩu độ lớn ở Việt Nam”. Mã số: ĐT144007. Đề tài cấp Bộ GTVT. Chủ nhiệm hạng mục.
5 01-01-2014 “ Xác định các đặc tính độ bền của bê tông cường độ cao sử dụng trong các công trình cầu”.Mã số: CTB2014-04-02. Đề tài cấp Bộ GD và ĐT. Chủ nhiệm hạng mục.
6 01-01-2016 “ Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng Portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu” Mã số:T2016-VKTXD-14. Đề tài cấp Trường Đại học GTVT. Chủ nhiệm đề tài.
7 01-09-2017 " Nghiên cứu ứng xử dính bám với cốt thép dự ứng lực của bê tông tính năng siêu cao" Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm - Trường Đại học Giao thông vận tải
8 01-01-2018 "Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển". Đề tài cấp Bộ GD và ĐT, Mã số B2017-GHA09. Thư ký đề tài
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-1994 “ Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng dán tôn tăng cường tuổi thọ kết cấu BTCT”. Đồng tác giả. Thông tin Khoa học kỹ thuật - Đại học Giao thông Vận tải, (Số 1/1994)
2 01-02-1995 “Cơ sở lý thuyết và một số thực nghiệm về bê tông siêu dẻo cường độ sớm”. Đồng tác giả. Thông tin Khoa học kỹ thuật- Đại học Giao thông Vận tải.(Số đặc biệt- 2/1995)
3 01-01-2003 “Lựa chọn thành phần và xác định một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông có mác M60-M80”. Tác giả duy nhất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải- Đại học Giao thông Vận tải(Số 5)
4 01-03-2004 “ Trạng thái ứng suất biến dạng và hướng dẫn tính toán kết cấu bê tông cường độ cao”. Đồng tác giả. Tạp chí Xây dựng-Bộ Xây dựng (Số 3/2004)
5 01-06-2005 “ Phân tích một số cơ sở lý thuyết để nâng cao cường độ chịu nén của bê tông chất lượng cao”.Tác giả chính. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Đại học Giao thông Vận tải (Số 11)
6 01-06-2007 “Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cường độ của bê tông tính năng cao có cường độ chịu nén mẫu trụ 110 MPa”.Tác giả chính. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Đại học Giao thông Vận tải (Số 18)
7 01-02-2013 “Nghiên cứu kiểm chứng ứng xử dính bám của bê tông cường độ cao”. Đồng tác giả. Tạp chí Giao thông vận tải-Bộ Giao thông vận tải(Số Tháng 1+2).
8 01-05-2013 “Nghiên cứu thực nghiệm xác định quan hệ ứng suất-biến dạng khi chịu nén của bê tông cường độ cao”. Tác giả chính. Tạp chí Giao thông vận tải-Bộ Giao thông vận tải (Số Tháng 9).
9 01-10-2013 “Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cường độ cao”. Tác giả duy nhất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Đại học Giao thông Vận tải (Số Đặc biệt Tháng 10/2013)
10 01-11-2015 “Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép dạng liên hợp sử dụng bê tông thường và bê tông cường độ cao”. Tác giả duy nhất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải- Đại học Giao thông Vận tải (Số Đặc biệt Tháng 11/2015)
11 01-05-2017 “ Nghiên cứu chế tạo xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu”. Tác giả chính. Tạp chí Giao thông vận tải- Bộ Giao thông vận tải (Số Tháng 5/2017)
12 01-03-2018 " Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ siêu cao thân thiện môi trường". Đồng tác giả. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải (Số Tháng 3/2018)
13 01-05-2018 SỬ DỤNG TRO BAY TRONG THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG CLORUA. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học GTVT, Số 61 (Tháng 12/2017)
14 01-06-2018 A STUDY ON USING SAM SON SEA SAND AND FLY ASH TO PRODUCE FINE-GRAINED CONCRETE.Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học GTVT 3 trường, Số 8.
15 29-10-2018 " Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của tao cáp 7 sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao". Tác giả chính, Tạp chí Khoa học GTVT, số đặc biệt tháng 11 năm 2018.
16 15-02-2019 An adaptive approach for the chloride diffusivity of cement-based materials
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1993-01-01 Vật liệu xây dựng. Nhà Xuất bản GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện