Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Tô Giang Lam
Năm sinh:
1970
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Đào tạo quốc tế
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật
Điện thoại:
0915599534
• Mô hình hóa và phân tích ứng xử kết cấu. Kiểm tra và đánh giá tình trạng kết cấu. Phương pháp tăng cường và sửa chữa kết cấu. Phương pháp quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10-01-2004 09-01-2009 Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA PhD Student, Graduate Research Assistant, Teaching Assistant Dissertation Title: 3D finite element modeling of time-dependent behavior of wood -concrete composite beams
2 14-04-2013 15-05-2013 University of Leeds, Leeds, UK Exchange Visitor
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện