Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đình Tứ
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0936000414
• Động học và động lực hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng và xếp dỡ.
• Công nghệ và thiết bị hiện đại trong chẩn đoán, đánh giá, quản lý và khai thác máy xây dựng và xếp dỡ.
• Chẩn đoán, đánh giá độ tin cậy và tuổi thọ của máy xây dựng và xếp dỡ.
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2000 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường mã số T2000-CK-15: Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thống truyền động thủy lực của các máy xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ CAD. Kết quả đánh giá: Tốt.
2 31-12-2001 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2000-35-110: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng có xét tới ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường
3 31-12-2003 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường mã số T2003-CK-07: Mô phỏng quá trình hoạt động và nghiên cứu động học máy đào một gầu truyền động thủy lực trên máy tính điện tử. Kết quả đánh giá: Tốt.
4 31-12-2006 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2004-35-87: Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng chế độ làm việc hợp lý của một số loại máy đầm mặt đường bê tông nhựa nhằm nâng cao chất lượng thi công đường bộ tại Việt Nam
5 15-11-2009 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2009-04-103: Nghiên cứu lựa chọn các thông số đầm lèn hợp lý khi thi công lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn bằng cấp phối đồi vùng Trung du Bắc bộ.Kết quả đánh giá: Tốt.
6 31-12-2011 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2011-04-01: Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích. Kết quả đánh giá: Tốt.
7 31-12-2013 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường mã số T2013-CK-29: Nghiên cứu ảnh hưởng của đường ống hút đến hiệu quả làm việc của bơm thủy lực. Kết quả đánh giá: Tốt.
8 31-12-2016 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2014-04-11: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy khoan đá bộ gầu xoay đường kính lớn phục vụ công nghệ thi công cọc khoan nhồi. Kết quả đánh giá: Tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-1999 30-12-2001 Công ty tư vấn cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) Tham gia thiết kế, chế tạo thiết bị lọc bụi cho Nhà máy xi măng Hà Tiên II
2 01-12-2005 27-02-2010 Trường Đại học giao thông đường sắt Mátxcơva (MIIT), Liên bang Nga Nghiên cứu các thông số làm việc hợp lý của hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy làm đường loại ВПР-02 trong điều kiện khai thác ở Việt Nam
STT Thời gian Bài báo
1 15-03-2003 Phương pháp xác định chế độ làm việc hợp lý của máy làm đất trong điều kiện thi công ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT
2 15-03-2003 Nghiên cứu động lực học máy đào một gầu truyền động thủy lực. Tạp chí Khoa học GTVT
3 15-04-2008 Đặc trưng của khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến hệ thống truyền động thủy lực. Tạp chí khoa học kỹ thuật của Trường đại học tổng hợp Giao thông quốc gia Matxcơva
4 15-04-2008 Tính toán các thông số của hệ thống truyền động thủy lực theo nhiệt độ của chất lỏng công tác.Tạp chí khoa học kỹ thuật của Trường đại học tổng hợp Giao thông quốc gia Matxcơva
5 15-11-2008 Ứng dụng Matlab-Simulink để giải bài toán động lực học hệ thủy lực mạch quay. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải
6 15-11-2008 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ tự nhiên đến độ tin cậy của máy làm đường ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ 9 “An toàn giao thông” do Tổng công ty đường sắt Liên ban Nga tổ chức
7 20-11-2008 Nghiên cứu xây dựng mô hình bài toán động lực học hệ thủy lực phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Tạp chí Giao thông vận tải
8 15-04-2011 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ thủy lực trên máy hiệu chỉnh và chèn đá ba lát. Tạp chí Giao thông vận tải
9 15-06-2012 Nghiên cứu các thông số động lực học của hệ truyền động thủy lực dẫn động trục lệch tâm cơ cấu gây rung trên máy hiệu chỉnh và chèn ray. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải
10 15-10-2012 Nghiên cứu các thông số động lực học hệ truyền động thủy lực di chuyển bộ công tác trên máy chèn và hiệu chỉnh đường ray 08-8GS. Tạp chí Giao thông vận tải
11 10-09-2013 Xây dựng mô hình toán học xác định độ nhớt của dầu theo nhiệt độ. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải
12 15-07-2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của bơm điều chỉnh lưu lượng linh hoạt theo tải trọng đến các thông số của hệ thống truyền động thủy lực. Tạp chí Giao thông vận tải
13 15-07-2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của bơm điều chỉnh lưu lượng tự động linh hoạt theo tải trọng đến các thông số của hệ thống truyền động thủy lực. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải
14 15-05-2015 Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực di chuyển xe đúc trong công nghệ thi công cầu đúc hẫng. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải
15 15-02-2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài và đường kính ống hút đến hiệu suất làm việc của bơm thủy lực. Tạp chí Khoa học GTVT
16 01-07-2019 Cơ sở lựa chọn thiết bị phục vụ lắp dựng turbine điện gió tài Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 7/2019
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-11-15 Máy xây dựng
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 16-06-2011 31-12-2014 Ngô Anh Tuấn Học viên Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý tập trung máy thi công, áp dụng cho Tổng công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng
2 10-08-2012 09-09-2014 Phạm Như Nam Học viên Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của đường ống hút tới hiệu suất làm việc của bơm thủy lực
3 07-01-2014 05-09-2016 Đinh Thế Nhị Học viên Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị hợp lý cho thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tưởng niệm chiến khu D
4 01-09-2016 01-09-2018 Dương Quang Trọng Học viên Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực của thiết bị thử mỏi cáp cho hệ cầu dây
5 01-07-2017 01-07-2021 Nguyễn Thuỳ Chi Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của bộ công tác máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt Nam chế tạo

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện