Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Thái Hà Phi
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0903228964
• Máy làm đất
• Nâng cao hiệu quả khai thác máy xây dựng trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu thiết kế thiết bị thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng trong không gian nhiệt đới. (Chủ nhiệm đề tài) MS: B98-35-70, đề tài cấp Bộ năm 2001.
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng có xét tới ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường (Chủ nhiệm đề tài) MS: B2000-35-110, đề tài cấp Bộ năm 2001.
3 Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường Hà Nội do các phương tiện giao thông đô thị gây nên. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Chủ nhiệm đề tài) MS: 01C-09/06-99-2, đề tài của Sở KHCN Hà Nội năm 2001.
4 Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng chế độ làm việc hợp lý của một số loại máy đầm mặt đường bê tông nhựa nhằm nâng cao chất lượng thi công đường bộ tại Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài). MS: B2004-35-87, đề tài cấp Bộ năm 2006.
5 Nghiên cứu chọn dạng máy đa năng xây dựng đường giao thông nông thôn ở Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài), MS: B2010-040110. Đề tài cấp Bộ năm 2010.
6 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực (Chủ nhiệm đề tài), MS: DT 134022, đề tài cấp Bộ năm 2013.
7 Nghiên cứu khuynh hướng phát triển các phương tiện và thiết bị GTVT chủ yếu phục vụ cho các ngành kinh tế của Việt Nam đến năm 2020 (Thư ký đề tài), MS: B98-35-53, đề tài cấp Bộ năm 1999.
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cơ giới hóa nạo vét, vận chuyển bùn cống (ngầm) mương sông ở Hà Nội (Thư ký đề tài) MS: 01C-02-07, đề tài của Sở KHCN Hà Nội năm 1998.
9 Nghiên cứu thiết kế chế thử búa rung thủy lực 70 tấn (Chủ nhiệm đề tài), MS: 2013-04-09, đề tài cấp Bộ năm 2013 – 2014.
10 Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong bụi đường và ảnh hưởng của nó đến mức độ phơi nhiễm của người dân (Chủ nhiệm đề tài), MS: 105.08-2013.18, đề tài của Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED) năm 2014 – 2015.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 Tối ưu hóa cấu trúc các cơ sở sửa chữa máy xây dựng, Tạp chí xây dựng –Xôphia– Bungari, 1995.
2 Điều kiện tối ưu và các phương pháp hiệu quả trong niêm cất phụ tùng máy xây dựng, Tuyển tập khoa học của Trường Đại học Xây dựng – Xôphia – Bungari, 1995.
3 Nghiên cứu phương pháp khai thác hiệu quả các máy xây dựng đa năng phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn, Tạp chí Giao thông Vận tải – Bộ GTVT, 2009.
4 Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của xe vận chuyển bê tông trong điều kiện khai thác tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải – Bộ GTVT, 2010.
5 Nghiên cứu thiết kế - chế tạo thiết bị thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng trong không gian nhiệt đới mini, Tạp chí Giao thông Vận tải – Bộ GTVT, 2010.
6 Dự báo ô nhiễm không khí môi trường đô thị gây ra bởi các phương tiện giao thông: mô hình hóa và phần mềm tính toán, Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia: Phát triển công cụ tin học hướng đến công nghiệp phần mềm (Bộ GDĐT - Viện KHCN Quốc Gia), 2000.
7 Nghiên cứu chủng loại thiết bị phục vụ công tác nạo vét hệ thống thoát nước Hà Nội, Công trình khoa học (Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ XIII), 1998.
8 Nghiên cứu chọn thiết bị và xây dựng chương trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng tại Việt Nam, Công trình khoa học (Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ XIII), 1998.
9 Nghiên cứu lựa chọn thiết bị và xây dựng chương trình thử nghiệm máy làm đất tại Việt Nam, Công trình khoa học (Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ XIII), 1998.
10 Nghiên cứu áp lực đầm lèn của máy đầm mặt đường bê tông nhựa nóng có tính đến nhiệt độ môi trường thi công và thời gian tác dụng của tải trọng đầm, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, 2007.
11 Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực trên máy xây dựng, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, 2003.
12 Phương pháp xác định chế độ làm việc của máy làm đất trong điều kiện thi công ở Việt Nam, Tạp chí khoa học – Trường Đại học GTVT, 2003.
13 Phương pháp xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của các máy đầm mặt đường bê tông nhựa nóng trong thi công đường bộ ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, 2003.
14 Xây dựng phương pháp xác định tuổi thọ của máy xây dựng dưới tác động của môi trường khai thác, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, 2004.
15 Phương pháp xác định vận tốc làm việc của máy đầm mặt đường bê tông nhựa nóng có xét đến các yếu tố ảnh hưởng, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, 2005.
16 Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng chế độ làm việc hợp lý của một số loại máy đầm mặt đường bê tông nhựa nhằm nâng cao chất lượng thi công đường bộ tại Việt Nam, Tạp chí khoa học GTVT, 2005.
17 Nghiên cứu các phương pháp xác định các thông số kỹ thuật chủ yếu của các xe hút bùn chân không phục vụ cho việc nạo vét hệ thống thoát nước ở các đô thị, Tạp chí khoa học GTVT, 2005.
18 Nghiên cứu xác định hệ số bám và hệ số cản lăn của máy đầm mặt đường bê tông nhựa có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường thi công, Tạp chí khoa học GTVT, 2007.
19 Nghiên cứu xác định các thông số khai thác hợp lý của máy khoan đường hầm trong điều kiện thi công mạng lưới đường bộ Việt Nam, Tạp chí khoa học GTVT, 2008.
20 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả khai thác của các dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng đã được lắp đặt ở Việt Nam, Tạp chí khoa học GTVT, 2008.
21 Nghiên cứu hiệu quả khai thác máy xây dựng có xét đến các chỉ tiêu về độ tin cậy được xác định trong quá trình thử nghiệm, Tạp chí khoa học GTVT, 2009.
22 Nghiên cứu cơ sở lựa chọn xe quét hút bụi theo điều kiện môi trường khai thác, Tạp chí khoa học GTVT – Trường ĐH GTVT, 2010.
23 Nghiên cứu cơ chế lấy mẫu thụ động và khả năng ứng dụng vào xác định mức độ ô nhiễm kim loại nặng trên các đường giao thông, Tạp chí khoa học của Đại học Kiushu, Nhật Bản (ISI), 2012.
24 Phương pháp xác định khối lượng phốt phát trong môi trường bằng kỹ thuật lấy mẫu thụ động, Tạp chí khoa học của Đại học Kiushu, Nhật Bản (ISI), 2013.
25 Nghiên cứu lựa chọn thông số kỹ thuật hợp lý của búa rung trong thi công đóng cọc ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải – Bộ GTVT, 2012.
26 Nghiên cứu khảo sát động lực học hệ thống truyền động thủy lực của búa rung thủy lực lắp trên cần trục bánh xích, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải – trường ĐH GTVT, 2013.
27 Nghiên cứu chọn dạng máy thích hợp trong thi công cọc ống thép ở Việt Nam, Tạp chí khoa học- Trường Đại học GTVT, 2013.
28 Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn của trạm bê tông nhựa nóng năng suất 80t/h trong điều kiện khai thác tại Việt Nam, Tạp chí GTVT (Bộ GTVT), 2012.
29 08-09-2015 Cơ giới hóa thi công cọc ván thép trên các công trình xây dựng giao thông tại Việt Nam. Hôi thảo quốc tế "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết cấu thép cho các công trình giao thông ở Việt Nam" tại Hà Nội, 08/09/2015
30 31-12-2015 Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn ở trong nước, Tạp chí GTVT tháng 12/2015
31 29-02-2016 Nghiên cứu phương pháp xác định các thông số khai thác hợp lý của thiết bị thi công cọc xi măng - đất trong công nghệ cọc vit ATT để gia cố nền mong các công trình giao thông ở Việt Nam, Tạp chí GTVT (Bộ Giao thông), tháng 2/2016
32 09-02-2017 Spatial Distribution of Elemental Concentrations in Street Dust of Hanoi, Vietnam. February 2017, Volume 98, Issue 2, pp 277–282, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology - Springer. 09/02/2017
33 21-11-2017 Elemental Concentrations in Roadside Dust Along Two National Highways in Northern Vietnam and the Health-Risk Implication, Archives of Environmental Contamination and Toxicology - Springer, Arch Environ Contam Toxicol DOI 10.1007/s00244-017-0477-7
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Sổ tay Máy xây dựng (đồng tác giả)
2 Thử nghiệm Máy xây dựng.
3 Chủ biên bài giảng cao học: Ảnh hưởng môi trường khai thác đến độ bền và tuổi thọ máy xây dựng.
4 Chủ biên bài giảng cao học: Tổ chức, quản lý khai thác máy xây dựng.
5 Chủ biên bài giảng đại học: Tổ chức, quản lý khai thác máy xây dựng.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Vũ Văn Trung Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của búa rung dẫn động thủy lực thi công cọc ván thép tại Hà Nội
2 Trần Đình Nam Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học xác định các thông số hợp lý của bệ thử gối cầu 6000 tấn chế tạo tại Việt Nam

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện