Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thị Vân Nga
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
21 năm
Bộ môn:
Công nghệ giao thông
Điện thoại:
0437664035
• Công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 02-01-2004 01-12-2005 Đề tài Cấp Bộ GTVT Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đầm ta luy nền đường đắp
2 02-12-2004 14-12-2006 Đề tài Cấp bộ Giáo dục và đào tạo Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục hồi , chế tạo nhằm nâng cao độ bền và tuổi thọ của răng gầu máy đào, lưỡi cắt của lưỡi ủi trên máy thi công trong điều kiện khai thác tại Việt Nam.
3 02-01-2007 15-12-2008 Đề tài Cấp bộ Giáo dục và đào tạo Nghiên cứu tính toán thiết kế gia công chế tạo bàn nâng cơ thuỷ lực 15 tấn hai chiều dùng phục vụ cho các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam.
4 02-01-2015 30-12-2015 Đề tài cấp Trường ĐHGTVT Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chế tạo lớp phủ CBN trên nền kim loại là cơ sở để chế tại đá mài CBN bằng phương pháp mạ điện
STT Thời gian Bài báo
1 01-04-2006 Trương Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga, Nguyễn Tiến Dũng (2005), Nghiên cứu chế tạo răng gầu máy đào trong điều kiện khai thác tại Việt Nam bằng phương pháp đúc. Tạp chí Khoa học GTVT
2 04-01-2007 Trương Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga (2007), Nghiên cứu chế tạo răng gầu bằng phương pháp gia công áp lực trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học GTVT
3 01-04-2009 Trương Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga (2009), Nghiên cứu ảnh hưởng của chất bôi trơn và làm nguội đến tuổi bền của dao cắt trong quá trình cắt gọt kim loại, Tạp chí Khoa học GTVT
4 01-06-2014 Trần Thị Vân Nga, Trần Vĩnh Hưng, Trương Hoành Sơn(2014), Nghiên cứu tổng quan về đá mài CBN và chế tạo đá mài bằng phương pháp mạ điện. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 6/2014
5 01-04-2015 Trần Thị Vân Nga, Trương Hoành Sơn, Trần Vĩnh Hưng(2015), Nghiên cứu công nghệ chế tạo đá mài đơn lớp và bước đầu nghiên cứu chế tạo đá mài CBN bằng PPMĐ, Tạp chí Khoa học và công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà nội- Số 27, Tháng 4/2015.
6 15-10-2015 Bùi Thế Hùng, Trần Thị Vân Nga, Trương Hoành Sơn(2015), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới chất lượng lớp mạ khi chế tạo đá mài kim cương và CBN bằng PPMĐ, Kỷ yếu hội nghị Cơ khí toàn quốc 11/2015.
7 01-11-2015 Tran Thi Van Nga, Truong Hoanh Son(2015), Research on application composite electroplating to fabricate grinding tool, International Cooperation issue of Transportation - Especial Issue - No.06. MADI - SWJTU – UTC, ISSN 2410-9088, 10/2015.
8 13-10-2016 Trần Thị Vân Nga, Trương Hoành Sơn(2016), Nghiên cứu thực nghiệm về sự hình thành bề mặt đá mài CBN liên kết kim loại bằng PPMĐ, Kỷ yếu hội nghị Cơ khí toàn quốc 10/2016.
9 28-02-2017 Trần Thị Vân Nga, Trương Hoành Sơn, Trần Vĩnh Hưng (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng và thời gian mạ đến sự phân bố hạt mài khi chế tạo đá mài bằng PPMĐ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 2/2017
10 01-03-2017 Nguyen Duc Hung, Tran Thi Van Nga, Mai Van Phuoc (2017), Thickness determination and control of functional Ni-composite electrodeposited coatings, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 55, Số 1B
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2 2005-01-01 Công nghệ chế tạo phụ tùng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện