Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Tiến Hưng
Năm sinh:
1961
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kỹ thuật thông tin
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện