Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Hoài Trung
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật viễn thông
Điện thoại:
0982341176
• - Xử lý tín hiệu, thiết kế và chế tạo thiết bị trong Thông tin vô tuyến: mã hóa không gian - thời gian, bộ lọc, anten, MIMO, OFDM,... - Ứng dụng hệ thống tích hợp Công nghệ thông tin- Viễn thông- Điện tử - Digital signal processing, design, production of wireless transceivers: space- time coding, filter, antenna, MIMO, OFDM, etc... - Application of new technologies integrated by Information, Communication and Electronics
STT Thời gian Nội dung
1 02-10-2000 Xác định dung lượng các hệ thống đa truy nhập và các biện pháp làm tăng dung lượng hệ thống đa truy nhập CDMA, đề tài cấp Trường.
2 03-11-2011 Ứng dụng hệ thống đa anten MIMO (Multiple Input Multiple Output) trong mạng di động, đề tài cấp Bộ.
3 03-12-2013 Nghiên cứu tính toán dung lượng đầu vào, số phần tử kênh CE (Channel Element) và băng thông trên giao diện Iub của Node B trong mạng 3G, đề tài cấp Trường.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2000 Trần Hoài Trung, Giải điều chế CDMA tế bào đơn với kênh Gauss, Tạp chí KH&CN các Trường Đại học
2 01-01-2006 Trần Hoài Trung, Invariant Productive Transmit Dimensions, Conference of Antenna and Propagation. Nice, France, IEEE
3 01-09-2007 Trần Hoài Trung, Xây dựng mô hình bức xạ tối ưu cho các hệ thống MIMO thích ứng trong môi trường truyền dẫn đa đường, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ IX, Học viện CNBCVT
4 01-09-2007 Trần Hoài Trung, Nguyễn Việt Long, Reducing amount of feedback in angular predictive system, Tạp chí KH&CN Quân sự
5 01-12-2007 Trần Hoài Trung, Nguyễn Việt Long, The proposed method in predicting the transmit angles in the MIMO systems, Tạp chí KH&CN Quân sự
6 01-09-2008 Trần Hoài Trung, Hệ thống đa anten MIMO trong di động và ưu điểm, Tạp chí KH&CN Quân sự
7 01-11-2008 Trần Hoài Trung,Thông tin MIMO: Tương quan không gian- thời gian và sử dụng thông tin trạng thái kênh, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải
8 01-12-2008 Trần Hoài Trung, Các hướng phát hữu ích thay đổi chậm trong môi trường fading nhanh, Tạp chí KH&CN Quân sự
9 01-04-2012 Trần Hoài Trung, Phan Trọng Đức, Tạo dạng các tia phát của hệ thống đa anten MIMO sử dụng trung bình thông tin trạng thái kênh, Tạp chí KH&CN Quân sự
10 01-08-2012 Trần Hoài Trung, Productive transmit beams based on feedback of channel correlation in MIMO system, Tạp chí KH&CN Quân sự
11 01-12-2012 Trần Hoài Trung, Nguyên lý “đổ nước” trong phân bố công suất cho hệ thống đa anten MIMO, Tạp chí KH&CN Quân sự
12 02-12-2013 Trần Hoài Trung, Bức xạ tối ưu trong môi trường nhiều người sử dụng trong hệ thống WCDMA/HSDPA, Tạp chí KH&CN Quân sự
13 01-06-2014 Trần Hoài Trung, Application of Lagrangian on power allocation to transmit dimensions in MIMO systems, Tạp chí KH&CN Quân sự
14 01-10-2014 Trần Hoài Trung, The transmit subspace for MIMO systems, Tạp chí KH&CN Quân sự
15 01-10-2015 Trần Hoài Trung, Tính số lượng thiết bị tram thu phát gốc Node B, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông
16 01-12-2016 Trần Hoài Trung, A proposed model of MIMO channel in realistic environment, Tạp chí KH&CN Quân sự
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện