Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Hoàng Hoa
Năm sinh:
1970
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật thông tin
Điện thoại:
0437664746
• Nghiên cứu về kỹ thuật định tuyến và điều khiển lưu lượng trên mạng TCP/IP
STT Thời gian Nội dung
1 13-06-2000 Nghiên cứu lớp liên kết dữ liệu và các giao thức Điều khiển luồng - Đề tài cấp trường - Chủ trì
2 14-07-2005 Nghiên cứu xây dựng phương pháp quy hoạch mạng điện thoại - Đề tài cấp bộ - Thư ký khoa học
3 15-06-2010 Nghiên cứu công nghệ Multimedia và ứng dụng trong xây dựng bài giảng điện tử - Đề tài cấp trường - Chủ trì
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-05-11 Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần - Chủ biên
2 2013-05-15 Bài giảng Mạng và các chuẩn giao thức - Chủ biên
3 2014-05-15 Bài giảng An toàn và quản trị mạng thông tin - Tham gia

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện