Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Điều khiển học
Điện thoại:
0904226592
• Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết điều khiển vào các hệ thống tự động hóa điều khiển trong công nghiệp và GTVT; nghiên cứu và ứng dụng điều khiển nhúng
STT Thời gian Nội dung
1 15-12-1999 1. “Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng máy tính” (1999), Đề tài NCKH cấp trường, Trường Đại học GTVT, (chủ trì).
2 15-12-2001 2. “Xây dựng hệ thống điều khiển tối ưu lò nhiệt điện trở” (2001), Đề tài NCKH cấp trường, Trường Đại học GTVT, (chủ trì).
3 20-12-2003 3. “Nghiên cứu lý thuyết, xây dựng các thuật toán điều khiển phỏng sinh học, mô phỏng máy tính về các lĩnh vực KHCN – Phương tiện cơ giới, giao thông vận tải (ĐHGTVT)” (2001-2003); Đề tài nhánh thuộc đề tài NCKH cấp Nhà nước KC.03-09, (tham gia).
4 15-12-2005 5. “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong quản lý điều hành giao thông đô thị” (2004-2005), Đề tài NCKH cấp Nhà nước KC.03-21, (tham gia).
5 01-08-2006 4. “Nghiên cứu các phương pháp điều khiển thông minh đối tượng chuyển động trong môi trường bất định và có nhiễu” (2004); Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: B2004-35-78, (chủ trì).
6 11-03-2011 7. “Thiết kế chế tạo các thiết bị đo đếm xe trong hệ thống điều khiển giám sát giao thông” (2010), Đề tài NCKH cấp Dự án Giáo dục đại học giai đoạn 2, mã số: EEC8.17, (chủ trì).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 15-11-2002 2. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Trần Quang Oánh (2002), “Kỹ thuật kết hợp PID và mạng nơron trong điều khiển thích nghi hệ phi tuyến”, Thông báo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Tự động hoá, tr. 143-148.
2 15-11-2002 3. Trần Quang Oánh, Nguyễn Văn Tiềm, Lê Hùng Lân (2002), “Điều khiển thích nghi gián tiếp chuyển động trên cơ sở các bộ xấp xỉ mờ”, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Tự động hoá tr. 289-294.
3 15-09-2003 4. Nguyễn Văn Tiềm, Lê Hùng Lân (2003), “Thiết kế bộ điều khiển PID đảm bảo ổn định bền vững chất lượng và tính khó vỡ (bền vững với nhiễu tham số bộ điều khiển)”, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, Trường Đại học GTVT, số 5, tr. 150 – 155.
4 10-12-2004 5. Cao Tiến Huỳnh, Đào Tuấn, Trần Quang Oánh, Nguyễn Văn Tiềm (2004), “Điều khiển mờ thích nghi áp dụng cho đối tượng chuyển động”, Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động, Tự động hoá ngày nay, hội khoa học công nghệ tự động Việt Nam, tr. 16-22.
5 15-11-2005 6. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm (2005) “Xây dựng thuật toán điều khiển mờ thích nghi áp dụng để điều khiển đối tượng chuyển động trên cơ sở bộ đánh giá TSK”, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ IV, Tuyển tập báo cáo khoa học, NXB KHKT,tr. 666 –671.
6 15-11-2005 7. Lê Quốc Anh, Phan Tương Lai, Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm (2005), “Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh thời gian thực trong bài toán tự động giám sát giao thông tại Việt nam”, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Tự động hoá, tr. 41-46.
7 22-03-2008 8. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Lê Chung (2008), “Tổng hợp điều khiển thích nghi hệ thống chống bó cứng bánh xe ô tô khi phanh trên cơ sở mô hình mờ”, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, Trường Đại học GTVT, số 21, tr. 85-93
8 01-12-2008 10. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm (2008), “Tổng hợp hệ thống điều khiển phi tuyến trên cơ sở logic mờ, mạng nơ ron”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 46, số 4, tr. 19-31.
9 10-12-2008 9. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm (2008), “Tổng hợp điều khiển thích nghi hệ thống chống bó cứng bánh xe ô tô khi phanh trên cơ sở mô hình mạng nơ ron xuyên tâm - RBF”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24, tr. 38-45.
10 25-02-2009 13. Nguyen Van Tiem, Vo Huy Hoan (2008), “Synthesis of adaptive control for Anti-Lock Braking Systems based on Fuzzy logic and neural network control”, The 3rd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, UTM, Malaysia, Feb 25-26, 2009, pp. 361-368.
11 10-03-2009 12. Nguyễn Văn Tiềm, Trịnh Lương Miên (2009), “Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát đánh giá độ bền lốp hơi ôtô trong việc phê duyệt kiểu lốp ”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 26, tr. 112-121.
12 10-11-2009 11. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm (2009), “Điều khiển thích nghi cho một lớp đối tượng phi tuyến trên cơ sở mạng nơ ron”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội thảo Tự động hoá và Robotics trong Quốc phòng và Kinh tế, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, tr. 126-133.
13 04-11-2010 17. Nguyễn Văn Tiềm, Lê Hoài Đức, Trần Ngọc Tú (2010), “Bộ suy diễn cho thiết bị chẩn đoán trên xe ô tô”, Tạp chí Khoa học GTVT, Trường Đại học GTVT, Bộ GDĐT, số 32, 11/2010, tr. 166-171 và tr. 205.
14 06-11-2010 14. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Minh Hải (2010), “Thiết bị tự động đếm xe trên đường cao tốc”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ V, Bộ Khoa học và công nghệ, tr. 631-635, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 05/2010.
15 06-11-2010 15. Lê Hùng Lân, Đặng Quang Thạch, Nguyễn Văn Tiềm, Nguyễn Minh Hải (2010), “Hệ thống tự động đo tốc độ xe và ghi hình xe chạy quá tốc độ trên đường cao tốc”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ V, Bộ Khoa học và công nghệ, tr. 636-640, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 05/2010.
16 06-11-2010 16. Nguyễn Văn Tiềm, Lê Hùng Lân (2010), “Thiết kế thiết bị đọc lỗi xe ô tô theo chuẩn OBD II trong hệ thống chẩn đoán ô tô từ xa”, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, tr.691-696, NXB KHKT, 2010.
17 06-11-2010 18. Trịnh Lương Miên, Nguyễn Văn Tiềm (2010), “Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái cho cầu trục”, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, tr.720-725, NXB KHKT, 2010
18 15-09-2012 19. Nguyễn Văn Tiềm (2012), “Thiết kế bộ điều khiển TSK-PID áp dụng cho bài toán điều khiển chính xác vị trí”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 39, 09/2012, tr.37-42.
19 11-10-2013 20. Nguyễn Văn Tiềm (2013), “Thiết kế bộ điều khiển TSK-PID áp dụng cho điều khiển vị trí máy công cụ CNC”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, 10/2013, tr.153-158.
20 22-04-2014 21. Nguyễn Văn Tiềm (2014), “Điều khiển hệ trao đổi nhiệt trên cơ sở bộ điều khiển TS-PID”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 46, 06/2014, tr. 67-72.
21 22-04-2015 22. Nguyễn Văn Tiềm (2015), “Thiết kế bộ điều khiển PF-D cho điều khiển tốc độ của xe ô tô”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, 11/2015, tr. 257-262.
22 12-04-2016 1. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Trần Quang Oánh, Cao Tiến Huỳnh (2000), “Ổn định bền vững hệ thống điều khiển tự động các thiết bị công nghiệp sử dụng bộ PID số”, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Tự động hoá, tr. 265-270.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-06-22 1. Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Hệ thống điều khiển nhiều chiều và phi tuyến, NXB GTVT, 2013.
2 2016-04-22 2. Nguyễn Văn Tiềm, Đặng Hà Dũng, Thiết bị đo lường và điều khiển, NXB GTVT, 2016.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 08-08-2010 03-12-2011 Nguyễn Thị Thanh Hà Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế các thiết bị trong hệ thống chẩn đoán ô tô từ xa. Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài nghiên cứu thiết kế phần cứng các thiết bị trong hệ chẩn đoán từ xa, đây là các phần cứng cơ bản để tích hợp với phần mềm chẩn đoán ô tô, nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về ô tô bao gồm các mã lỗi theo chuẩn OBD2, phân tích hệ thống chẩn đoán ô tô từ xa dưới góc độ truyền nhận dữ liệu để đưa ra các cấu trúc phần cứng cho hệ thống. Các linh kiện điện tử sử dụng để thiết kế là VXL PsoC, module GM 862, GPS. Kết quả đạt được là thiết kế được thiết bị trên xe, thiết bị trung tâm. Bước đầu thử nghiệm cho thấy các thiết bị hoạt động tốt, thiết bị trên xe lấy được dữ liệu tại các ECU của ô tô và truyền về trung tâm, đồng thời nhận được thông tin hướng dẫn từ trung tâm. Thiết bị trung tâm nhận và truyền dữ liệu được với thiết bị trên xe và trạm bảo dưỡng.
2 08-08-2010 03-12-2011 Nguyễn Văn Ngọc Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng thuật toán hệ chuyên gia phục vụ chẩn đoán ôtô từ xa Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm chẩn đoán ô tô trên cơ sở các mã lỗi, thông tin về vị trí của xe nhận được từ thiết bị trên xe kết hợp với kinh nghiệm của chuyên gia về ô tô và các chuyên gia tại trạm bảo dưỡng. Mục đích chẩn đoán, cảnh báo và hướng dẫn cho các lái xe. Kết quả đề tài đã xây dựng và cài đặt được thuật toán chẩn đoán ô tô. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm với ECU5000 (đây là 1 hộp đen của ôtô đã đánh lỗi) phần mềm trung tâm nhận được mã lỗi này và xử lý kết quả nhắn lại thông tin tới thiết bị trên xe. Thử nghiệm tại trạm bảo dưỡng Toyota Mỹ Đình bước đầu đã cho thấy hiệu quả của thuật toán chẩn đoán. Khi tích hợp với các phần cứng trong hệ thống, phần mềm đã chẩn đoán đúng so với kết quả chẩn đoán tại trạm bảo dưỡng sửa chữa. Bài toán chẩn đoán ô tô là bài toán lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực như công nghệ ô tô, tri thức chuyên gia, xây dựng thuật toán
3 23-03-2011 24-11-2011 Lê Ngọc Hưng Học viên Tên đề tài: Thiết kế hệ thống quản lý sản xuất dây chuyền may An Đông Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài nghiên cứu xuất phát từ thực tế sản xuất và quản lý sản xuất dây chuyền may, phân tích bài toán dưới góc độ áp dụng công nghệ tự động hoá vào hệ thống giám sát dây chuyền. Phân tích được yêu cầu của bài toán điều khiển giám sát dây chuyền may. Từ đó tách bóc và chỉ ra được các thông số cần giám sát và cảnh báo trong quá trình vận hành dây chuyền may. Lựa chọn và xây dựng cấu trúc phần cứng cho hệ thống, xây dựng phần mềm giám sát và tiến hành mô phỏng cho hệ thống quản lý sản xuất dây chuyền may An Đông. Xây dựng mô hình thực nghiệm mô phỏng kiểm chứng, bước đầu cho thấy có thể nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng thử nghiệm trên thực tế tại các dây chuyền may.
4 26-04-2011 10-12-2011 Huỳnh Tấn Đạt Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển bồn nước liên kết trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Trong công nghiệp xử lý chất lỏng xuất hiện nhu cầu cần phải điều khiển ổn định mức nước cho các bồn chứa. Bài toán điều khiển mức bồn nước liên kết là bài toán điều khiển MIMO. Thiết kế bộ điều khiển mờ với mô hình TS áp dụng cho bồn nước liên kết. Xây dựng mô hình thực nghiệm và kiểm chứng hiệu quả của bộ điều khiển mờ. Hệ thống sử dụng máy tính, Card PCI 1710L và ghép nối thêm với vi xử lý để điều khiển các động cơ bơm, cảm biến áp suất để đo áp suất và tính ra mức nước của bồn. Cài đặt chương trình điều khiển cho hệ thống. Thực nghiệm trên mô hình thực tế đã khẳng định bộ điều khiển mà tác giả thiết kế có khả năng áp dụng vào các hệ điều khiển bồn nước liên kết thực tế.
5 26-04-2011 10-12-2011 Trần Quang Huy Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều thích nghi trên cơ sở kết hợp PID và logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu các thuật toán điều khiển thích nghi nhằm nâng cao chất lượng điều khiển ổn định tốc độ động cơ điện 1 chiều có tính tới yếu tô ma sát, phi tuyến trên cơ sở logic mờ. Kết quả đạt được của đề tài là thiết kế được bộ điều khiển thích nghi kết hợp bộ điều khiển PID và logic mờ, bộ F-PID đem lại chất lượng điều khiển tốt hơn so với chỉ sự dụng PID trong trường hợp có nhiễu tải tác động. Thiết kế và chế tạo được 1 mô hình điều khiển tốc độ động cơ điện 1 chiều trên cơ sở VXL ghép nối với máy tính. Viết chương trình nhúng cho chip và chương trình giao diện điều khiển trên máy tính bằng labview. Đây là kết quả có tác dụng làm tài liệu tham khảo cho những triển khai bài toán ứng dụng thực tế.
6 26-04-2011 25-12-2011 Bùi Thị Minh Hòa Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động của robot trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Điều khiển robot là bài toán điều khiển MIMO. Nghiên cứu mô hình toán của robot và thiết kế các bộ điều khiển PID, mờ, mờ trượt áp dụng cho điều khiển chuyển động của robot. Mô phỏng và đánh giá hiệu quả các bộ điều khiển. Kết quả đạt được của đề tài thiết kế được bộ điều khiển mờ, bộ điều khiển mờ trượt dựa trên mô hình mờ Mamdanni. Kết quả mô phỏng trên matlab cho thấy chất lượng điều khiển chuyển động của rôbốt khi sử dụng bộ điều khiển mờ tốt hơn so với sử dụng bộ điều khiển PID và khi sử dụng bộ điều khiển mờ trượt chất lượng điều khiển chuyển động tốt hơn bộ điều khiển mờ.
7 26-04-2011 25-12-2011 Lê Trọng Luân Học viên Tên đề tài: Khảo sát hệ truyền động biến tần nguồn dòng – Động cơ không đồng bộ ba pha Tóm tắt nội dung và kết quả: Hệ truyền động biến tần nguồn dòng thường được sử dụng trong các hệ truyền động động cơ công suất lớn. đề tài nghiên cứu cấu trúc của biến tần nguồn dòng. Xây dựng mô hình khảo sát chất lượng hệ truyền động biến tần nguồn dòng (sử dụng chỉnh lưu Thyristor và nghịch lưu điều khiển vector) - động cơ KĐB 3 pha. Tính toán thiết kế bộ điều khiển PI cho hệ truyền động biến tần – động cơ KĐB 3 pha. Mô phỏng với các chế độ làm việc của động cơ, qua đó đánh giá được một cách trực quan khi sử dụng tần nguồn dòng trong hệ truyền động công suất lớn. Kết quả mô phỏng hệ truyền động biến tần nguồn - động cơ KĐB 3 pha với bộ điều khiển PI cho thấy động cơ có thể làm việc được ở mọi chế độ, đặc biệt là chế độ hãm tái sinh kể cả trong quá trình quá độ và quá trình ổn định. Cho phép động cơ làm việc ở 4 góc phần tư với nhiều loại tải khác nhau.
8 26-04-2011 25-12-2011 Phạm Văn Huy Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ ứng dụng vi điều khiển AVR Tóm tắt nội dung và kết quả: Bài toán điều khiển ổn định nhiệt độ của lò nhiệt điện trở có rất nhiều ứng dụng trong thực tế công nghiệp. Thiết kế lắp ráp mô hình lò nhiệt điện trở, nhận dạng, tổng hợp bộ điều khiển PID, điều khiển mờ. Xây dựng thuật toán điều khiển và cài đặt chương trình cho vi điều khiển AVR. Kết quả đạt được của đề tài thiết kế được bộ điều khiển mờ áp dụng cho điều khiển nhiệt độ lò nhiệt điện trở. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm trên mô hình thực cho thấy bộ điều khiển mờ đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển hệ thống.
9 26-12-2011 15-12-2012 Nguyễn Đức Chính Học viên Tên đề tài: Tự động hoá quy trình sản xuất thẻ SIM Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài nghiên cứu quy trình tự động sản xuất thẻ SIM, từ đó tập trung vào công đoạn nghiên cứu tổ chức chương trình để nạp cho SIM theo yêu cầu của khách hàng. Cơ sở nghiên cứu dựa trên máy sản xuất SIM MPR3000. Cơ cấu cơ khí và hệ điều khiển vẫn tận dụng trên máy MPR3000. Nội dung đề tài đã chỉ ra cách thức và quy trình để thiết lập chương trình nạp cho thẻ, phát triển thành công hệ điều hành MKCOS. Kết quả của đề tài khẳng định chủ động được trong sản xuất thẻ với yêu cầu khác nhau của khách hàng. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã đưa vào sản xuất thực trên máy MPR3000 và đã bán ra thị trường theo hợp đồng, cụ thể là đã sản xuất các thẻ cho các hãng di động: SIM 32K cho GSM Viettel, SIM 32K cho G-Tel, SIM 64K cho GSM Viettel, …. Khẳng định làm chủ được quy trình xây dựng tổ chức chương trình trong quy trình sản xuất thẻ SIM, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thẻ khác nhau của khác
10 26-12-2011 15-12-2012 Nguyễn Tiến Lực Học viên Tên đầ tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển điện năng cho toà nhà thông minh qua mạng Internet Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài đưa ra thiết kế tổng thể cho hệ thống giám sát điều khiển điện năng cho toà nhà thông minh, thiết kế mô hình, xây dựng các thuật toán điều khiển giám sát thông qua mạng internet và viết chương trình vận hành cho hệ thống, thử nghiệm hệ thống. Kết quả đạt được là thiết kế và xây dựng được mô hình thực tế, từ việc lựa chọn thiết bị, tính toán thiết kế các mạch đo lường. Xây dựng các thuật toán thu thập xử lý số liệu và truyền thông qua mạng internet. Điều khiển được các thiết bị điện đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Giám sát được công suất tiêu thụ cho toà nhà. Các thông số điều khiển và công suất tiêu thụ đều được giám sát trực tiếp tại màn hình của thiết bị và giám sát được qua mạng Internet.
11 26-12-2011 12-01-2013 Nguyễn Văn Tuân Học viên Tên đề tài: Thiết kế, xây dựng bộ điều khiển PID mờ cho điều khiển nhiệt độ Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài thiết kế bộ điều khiển mờ áp dụng cho điều khiển ổn định nhiệt độ, viết chương trình mô phỏng và đánh giá hiệu quả của bộ điều khiển mà tác giả đã thiết kế. Lựa chọn các thiết bị phần cứng cũng như lắp ráp mô hình hệ thống điều khiển nhiệt độ. Cài đặt chương trình và thử nghiệm trên mô hình thực tế. Sử dụng mạng nơ ron học theo bộ mờ, giúp cho việc cài đặt thuật toán trên chíp đơn giản hơn nhiều và tính toán real-time tốt hơn so với việc cài đặt bộ mờ. sử dụng Chíp vi xử lý STM32F103 (Cotext 3) – đây là một loại chíp mới có những tính năng mạnh và tiêu thụ ít năng lượng. Kết quả mô phỏng cũng như kết quả thực nghiệm trên mô hình thực cho thấy bộ điều khiển mờ mà tác giả đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển.
12 09-02-2012 12-01-2013 Trần Thế Thịnh Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ không đồng bộ 3 pha trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài thiết kế bộ điều khiển ổn định tốc độ hệ truyền động động cơ KĐB 3 pha sử dụng logic mờ (mô hình TSK) kết hợp với PID. Thiết kế lắp ráp mô hình cài đạt chương trình và thử nghiệm, sử dụng vi xử lý Psoc CYC29466. Kết quả mô phỏng cũng như kết quả thực nghiệm trên mô hình truyền động thực cho thấy bộ điều khiển PID mờ mà tác giả đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển.
13 18-09-2012 12-06-2013 Bùi Lê Thanh Hiền Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động chính xác vị trí trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Hệ điều khiển chuyển động vị trí xuất hiện nhiều trong công nghiệp như các máy CNC, trong các hệ định vị ổ đĩa,…Chất lượng điều khiển chuyển động luôn chịu tác động của quán tính, đặc biệt khi quán tính thay đổi. Việc nghiên cứu thiết kế các bộ điều khiển nhằm nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động vị trí luôn có ý nghĩa thực tiễn và giá trị khoa học. Thiết kế được bộ điều khiển F-PID và TSK-PID áp dụng cho bài toán điều khiển chính xác vị trí. Kết quả mô phỏng khẳng định các bộ điều khiển đã thiết kế đã nâng cao được chất lượng điều khiển vị trí khi quán tính thay đổi. Kết quả mô phỏng còn khẳng định, trong nhiều trường hợp không nhất thiết phải sử dụng mô hình mờ Mamdani mà chỉ cần sử dụng mô hình mờ TSK cũng đã cho chất lượng điều khiển tốt. Điều này rất quan trọng trong bài toán điều khiển thật khi phải cài đặt bộ điều khiển thích nghi mờ trên chip, vì m
14 18-09-2012 28-09-2013 Trần Thanh Tuấn Học viên Tên đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển quá trình sấy và phân loại gạch sử dụng PLC kết hợp MONITOR OMRON Tóm tắt nội dung và kết quả: Điều khiển ổn định nhiệt độ hệ sấy và phân loại gạch được ứng dụng phổ biến trong các dây chuyền sản xuất gạch. Đề tài triển khai theo hướng ứng dụng vào thực tiễn. Thiết kế bộ điều khiển PI-mờ để điều khiển ổn định nhiệt độ sấy gạch. Thiết kế được mô hình điều khiển sấy và phân loại gạch. Xây dựng thuật toán, cài đặt chương trình và thử nghiệm với hai thuật toán PI và bộ PI-mờ cho hệ ổn định nhiệt độ sấy. Xây dựng thuật toán, cài đặt chương trình và thử nghiệm cho hệ phân loại gạch. Đề tài tạo ra được mô hình sấy và phân loại sản phẩm có tác dụng làm tài liệu tham khảo cũng như làm mô hình thí nghiệm cho quá trình giảng dậy và nghiên cứu về tự động hoá tại trường Đại học Sao Đỏ.
15 18-09-2012 28-09-2013 Nguyễn Thanh Hải Học viên Tên đề tài: Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều khiển cho động cơ servo Tóm tắt nội dung và kết quả: Hệ điều khiển ổn định tốc độ động cơ servo có nhiều trong thực tế công nghiệp. Đề tài nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PI thích nghi mờ điều khiển tốc độ động cơ servo và triển khai thử nghiệm thực tế (trên nền vi điều khiển AVR16). Lựa chọn các thiết bị phần cứng cũng như lắp ráp được mô hình hệ thống điều khiển tốc độ động cơ servo. Cài đặt chương trình và thử nghiệm trên mô hình thực tế. Tác giả đã sử dụng mạng nơ ron học theo bộ PI thích nghi mờ. Việc này đã giúp cho việc cài đặt thuật toán trên chíp đơn giản hơn nhiều và tính toán real-time tốt hơn so với việc cài đặt bộ PI thích nghi mờ. Kết quả mô phỏng cũng như kết quả thực nghiệm trên mô hình thực cho thấy bộ điều khiển PI thích nghi mờ mà tác giả đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển.
16 18-09-2012 01-06-2013 Nguyễn Xuân Thái Học viên Tê đề tài: Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng Card NI-PCI-6251 Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu khai thác khả năng phần cứng của card NI-PCI-6251 và phần mềm Labview. Thiết kế bộ điều khiển PI mờ áp dụng cho điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều. Cài đặt và thử nghiệm hệ thống điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều trên cơ sở các bộ điều khiển xây dựng được. Kết quả thử nghiệm chạy real-time cho thấy bộ điều khiển PI mờ. Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lượng hệ thống điều khiển tốc độ động cơ được nâng cao và đáp ứng được real-time trên hệ NI-PCI-6251 và Labview.
17 18-09-2012 15-03-2013 Trần Ngọc Tú Học viên Tên đề tài: Điều khiển thời gian thực hệ truyền động động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dSPACE1104 Tóm tắt nội dung và kết quả: Bài toán điều khiển truyền động động cơ không đồng bộ ba pha rất phổ biến trong sản xuất công nghiệp. Đề tài nghiên cứu đưa ra bộ điều khiên PID, bộ điều khiển mờ áp dụng cho hệ truyền động động cơ KĐB 3 pha. Nghiên cứu hệ dSPACE1104 về khả năng phần cứng cũng như phần trong bài toán điều khiển theo thời gian thực. Kết quả thử nghiệm trên hệ dSPACE1104 cho thấy cả hai bộ điều khiển PID và bộ điều khiển mờ đều ổn định được tốc độ của hệ truyền động động cơ KĐB 3 pha, trong khi đó bộ điều khiển mờ có tác động điều khiển nhanh hơn bộ PID.
18 18-09-2012 15-03-2013 Cao Thị Thu Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động cầu trục trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Ngày nay cầu trục được áp dụng rất rộng rãi trong công nghiệp, nhu cầu tự động hoá cho cầu trục cũng như nâng cao chất lượng điều khiển là xu thế thất yếu. Đề tài nghiên cứu thiết kế các bộ điều khiển mờ thích nghi theo luật PD với mô hình mờ Mamdani và mô hình mờ TSK. Kết quả mô phỏng trên matlab cho thấy chất lượng điều khiển chuyển động của cầu trục khi sử dụng bộ điều khiển mờ thích nghi Fuzzy-PD/Fuzzy-PD và TSK-PD/TSK-PD tốt hơn so với sử dụng bộ điều khiển PD/PD. Bộ Fuzzy-PD/Fuzzy-PD và TSK-PD/TSK-PD luận văn đưa ra đã nâng cao được chất lượng điều khiển.
19 23-08-2013 25-01-2014 Nguyễn Đức Điển Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu điều khiển vị trí động cơ điện một chiều sử dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp Tóm tắt nội dung và kết quả: Động cơ điện một chiều được sử dụng nhiều trong các hệ thống đòi hỏi độ chính xác cao. Đề tài nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển vị trí động cơ điện một chiều sử dụng mạng nơ ron nhiều lớp theo cấu trúc NARMA-L2. Khai thác và sử dụng được bộ điều khiển NARMA-L2 trên phần mềm matlab. Tính toán được tham số bộ điều khiển PI theo phương pháp tối ưu đối xứng. Kết quả mô phỏng trên matlab, cho thấy chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều khi sử dụng bộ điều khiển nơ ron tốt hơn so với sử dụng bộ điều khiển PI. Đạt được chỉ tiêu bám được vị trí đặt mong muốn với thời gian quá độ và độ quá điều chỉnh nhỏ, điều này khó có thể đạt được nếu chỉ sử dụng phương pháp điều khiển kinh điển.
20 23-08-2013 28-06-2014 Đỗ Mạnh Cường Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển xe hai bánh tự cân bằng trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Xe hai bánh tự cân bằng là những xe đặc thù được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau của con người. Luận văn nghiên cưu thiết kế các bộ điều khiển áp dụng cho điều khiển xe hai bánh tự cân bằng theo các phương pháp: phản hồi trạng thái; kinh điển và sử dụng logic mờ. Mô phỏng hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằng trên máy tính bằng phần mềm matlab đánh giá được hiệu quả của các bộ điều khiển. Bộ điều khiển PD_Fuzzy cho chất lượng điều khiển xe tự cân bằng tốt hơn so với phương pháp sử dụng bộ PD và bộ phản hồi trạng thái.
21 23-08-2013 08-06-2014 Võ Văn Chiến Học viên Tên đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển bồn nước liên kết trên cơ sở mờ trượt Tóm tắt nội dung và kết quả: Trong công nghiệp xử lý chất lỏng hoá chất, xử lý nước thải, sản xuất giấy… xuất hiện nhu cầu cần phải điều khiển ổn định mức nước cho các bồn chứa. Bài toán điều khiển mức bồn nước liên kết là bài toán điều khiển nhiều chiều. Việc nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển bồn nước liên kết dựa trên lý thuyết điều khiển tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều khiển luôn có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Thiết kế được các bộ điều khiển mờ trượt FSMC1 và FSMC2 áp dụng cho hai kênh điều khiển ổn định mức nước trong bồn liên kết. Bộ điều khiển FSMC1 và FSMC2 cho chất lượng điều khiển ổn định mức nước của bồn liên kết tốt hơn so với phương pháp sử dụng bộ PID1 và PID2. Với kết quả đạt được của luận văn sẽ là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm trên thực tế để đưa vào ứng dụng.
22 23-08-2013 31-05-2015 Nguyễn Mạnh Linh Học viên Tên đề tài: Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển tạo sóng cho bể thí nghiệm Tóm tắt nội dung và kết quả: Luận văn đã nghiên cứu và thiết kế thành công mô hình hệ thống điều khiển tạo sóng cho bể thí nghiệm và thử nghiệm. Thiết kế mô hình phần cứng, tính toán và thiết kế các bộ điều khiển tốc độ và vị trí cho hệ truyền động động cơ DC Servo truyền động bản sóng. Kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của các bộ điều khiển đã thiết kế. Chế tạo toàn bộ mô hình hệ thống và thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu là tiền đề để có thể tiếp tục phát triển để hoàn thiện hệ thống tiến tới làm chủ công nghệ và chủ động chế tạo trong nước. Kết quả đạt được của đề tài về mặt lý thuyết đó là xây dựng được mô hình toán hệ thống tạo sóng và thiết kế các bộ điều khiển PID, FLC_PID cho vòng điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí hệ truyền động tạo sóng. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển FLC_PID cho chất lượng điều khiển tốt hơn bộ PID. Tính chọn
23 06-05-2014 23-06-2015 Lê Hữu Tài Học viên Tên đề tài: Điều khiển robot scara 3 bậc tự do sử dụng logic mờ khi có bất định tham số Tóm tắt nội dung và kết quả: Luận văn thiết kế bộ điều khiển vị trí cho robot scara 3 khâu dựa trên cơ sở logic mờ với mô hình Mamdani. Với việc ứng dụng logic mờ trong thiết kế bộ điều khiển đã tạo ra bộ điều khiển có tính linh hoạt phù hợp với tính bất định tham số của robot scara. Kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển chuyển động vị trí của robot scara với 7 bộ tham số robot đã cho thấy chất lượng điều khiển vị trí cao hơn so với phương án điều khiển kinh điển.
24 06-05-2014 16-10-2015 Nguyễn Phúc Anh Học viên Tên đề tài: Điều khiển cánh gió tuabin máy phát điện trên cơ sở mờ thích nghi Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu thiết kế các bộ điều khiển mờ thích nghi áp dụng cho điều khiển cánh gió tuabin máy phát nhằm nâng cao được chất lượng điều khiển của hệ thống: điều khiển ổn định được tốc độ máy phát trong khi đầu vào là gió có tốc độ thay đổi ngẫu nhiên. Nghiên cứu cấu trúc của hệ điều khiển cánh gió tuabin máy phát trục đứng 3 cánh. Thiết kế được các bộ điều khiển vị trí cánh gió, tốc độ tuabin theo phương pháp kinh điển, phương pháp thích nghi kinh điển và thích nghi dựa trên cơ sở logic mờ. Kết quả mô phỏng cho thấy, với hệ thống điều khiển thích nghi mờ (vòng điều khiển vị trí cánh gió sử dụng bộ F-PD; vòng điều khiển tốc độ tuabin sử dụng bộ mờ thích nghi) cho chất lượng điều khiển tốt hơn hệ thống điều khiển thích nghi kinh điển (vòng điều khiển vị trí cánh gió sử dụng bộ F-PD; vòng điều khiển tốc độ tuabin sử dụng bộ PID thích nghi kinh điển) trong cả hai trường hợp tốc độ của
25 06-05-2014 08-03-2015 Phí Hoàng Nhã Học viên Tê đầ tài: Thiết kế bộ điều khiển lực khoan trong máy CNC trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu thiết kế các bộ điều khiển trong máy CNC nói chung và bộ điều khiển lực khoan trong máy CNC nói riêng nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống: điều khiển được chính xác lực khoan và tác động nhanh luôn có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Kết quả đạt được của đề tài về mặt lý thuyết đó là nghiên cứu mô hình toán học của vòng điều khiển lực khoan trong máy CNC cho các trường hợp chưa có và có kết nối truyền thông profibus trong việc giám sát điều khiển lực khoan. Thiết kế được các bộ điều khiển PID, bộ điều khiển Fuzzy-PID với mô hình mờ Mamdani cho bài toán điều khiển lực khoan trong máy CNC với hai trường hợp có kết nối và không kết nối mạng truyền thông profibus. Kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng điều khiển lực khoan trong máy CNC của các bộ điều khiển Fuzzy-PID tốt hơn so với bộ điều khiển PID trong các trường hợp tham số hệ lực khoan chưa thay đổi và thay đổ
26 06-05-2014 28-11-2015 Trần Việt Lâm Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển giảm xóc ô tô trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển áp dụng cho điều khiển giảm xóc ô tô trên cơ sở logic mờ nhằm nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống: biên độ dao động nhỏ, nhanh dập tắt dao động của xe khi điều kiện mặt đường thay đổi. Nghiên cứu mô hình toán của giảm xóc ô tô và chỉ ra điều kiện mặt đường là yếu tố phi tuyến gây ra sự dao động của xe, ảnh hưởng tới sự êm dịu khi chuyển động. Thiết kế bộ điều khiển giảm xóc dựa trên cấu trúc điều khiển phản hồi trạng thái và logic mờ. Kết quả mô phỏng khẳng định bộ điều khiển giảm xóc dựa trên cấu trúc phản hồi trạng thái và logic mờ cho chất lượng điều khiển tốt hơn bộ điều khiển phản hồi trạng thái và tốt hơn nhiều so với phương pháp sử dụng bộ PID kinh điển. Kết quả mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm matlab – simulink cho thấy bộ điều khiển phản hồi trạng thái mờ mà luận văn đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển điều khiển giảm xóc ô
27 06-05-2014 28-11-2015 Nguyễn Thương Giang Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển vị trí trong máy CNC trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển áp dụng cho điều khiển vị trí trong máy CNC dựa trên cơ sở logic mờ nhằm nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống: giảm, thậm chí triệt tiêu được sai lệch tĩnh và thời gian điều khiển nhanh. Thiết kế được các bộ điều khiển F-PID, TSK-PID áp dụng cho hệ điều khiển vị trí trong máy CNC. Cài đặt chương trình và mô phỏng đánh giá hiệu quả của các bộ điều khiển đã thiết kế. Kết quả mô phỏng khẳng định bộ điều khiển F-PID và bộ điều khiển TSK-PID nâng cao được chất lượng điều khiển vị trí trong máy CNC, thời gian điều khiển nhanh, giảm thậm chí triệt tiêu được sai lệch tĩnh trong các trường hợp tham số của máy chưa thay đổi và thay đổi.
28 08-12-2014 26-08-2016 Bùi Văn Doanh Học viên Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nước cấp cho nhà máy ETHANOL Bình Phước Tóm tắt nội dung và kết quả: Trong hệ thống cấp nước đầu vào trong nhà máy Ethanol Bình Phước, công đoạn cấp nước đầu vào sử dụng hệ bồn liên kết. Việc điều khiển mức nước của bồn và xây dựng chương trình điều khiển giám sát nước cấp trong các nhà máy nói chung luôn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Thiết kế được bộ điều khiển mờ cho điều khiển mức nước trong công đoạn đầu vào của hệ thống cấp nước cho nhà máy. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển mờ luận văn đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển hệ thống. Xây dựng được chương trình điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước nhà máy Ethanol Bình Phước sử dụng PLC s7-300 và WINCC và tiến hành mô phỏng hệ thống. Kết quả này giúp cho việc tiếp cận triển khai trong thực tế.
29 08-12-2014 16-05-2015 Nguyễn Trung Hiếu Học viên Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều khiển và giám sát tòa nhà Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống quản lý điều khiển và giám sát tòa nhà với quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa. Đưa ra giải pháp thiết kế cho hệ thống quản lý giám sát điều khiển tòa nhà A8 trường Đại học giao thông vận tải. Thiết kế lắp ráp mô hình và thử nghiệm hạng mục hệ thống điều khiển chiếu sáng. Kết quả thử nghiệm cho thấy nghiên cứu của đề tài có khả năng áp dụng vào tự động hóa tòa nhà A8. Hệ thống quản lý và điều khiển được độ sáng của đèn cũng như điều khiển bật/tắt đèn. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển và giám sát tòa nhà mà luận văn đưa ra có khả năng áp dụng vào thực tế tự động hóa tòa nhà.
30 08-12-2014 16-10-2015 Nguyễn Minh Thương Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ trao đổi nhiệt. Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu cấu trúc của hệ trao đổi nhiệt xây dựng mô hình toán của hệ trao đổi nhiệt và chỉ ra những yếu tố phi tuyến ảnh hưởng tới chất lượng hệ thống điều khiển. Tổng hợp được bộ điều khiển PID cho hệ trao đổi nhiệt, thiết kế được bộ điều khiển nhiệt độ dựa trên cơ sở logic mờ áp dụng cho hệ trao đổi nhiệt. Kết quả mô phỏng khẳng định bộ điều khiển F-PID mà luận văn đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển nhiệt độ cho hệ trao đổi nhiệt.
31 08-12-2014 12-03-2015 Nguyễn Văn Linh Học viên Tên đề tài: Điều khiển chuyển động vị trí thích nghi trên cơ sở bù ma sát và logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Luận văn nghiên cứu các mô hình ma sát ma sát từ đó khẳng định ma sát ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều khiển. Tổng hợp thuật toán điều khiển thích nghi đối tượng phi tuyến có thành phần tuyến tính cơ bản là bậc hai, đây là kết quả có giá trị khoa học khi triển khai áp dụng cho lớp đối tượng phù hợp với thuật toán đã tổng hợp. Tổng hợp thuật toán điều khiển thích nghi trên cơ sở bù ma sát và logic mờ. Chứng minh tính hội tụ của các thuật toán đã tổng hợp dựa trên cơ sở định lý Lyapunov thứ 2. Đặc điểm của thuật toán là kết hợp giữa PID với logic mờ, trong đó thành phần phi tuyến luôn được nhận dạng bằng logic mờ, kết hợp tính toán bù phi tuyến và bù nhiễu trong luật điều khiển. Áp dụng thuật toán đã tổng hợp cho bài toán điều khiển vị trí có tính toán tới ma sát. Kết quả mô phỏng đã khẳng định thuật toán mà luận văn tổng hợp đã nâng cao được chất lượng điều khiển vị trí.
32 08-12-2014 12-03-2015 Nguyễn Xuân Hiệp Học viên Tên đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động cầu trục trên cơ sở mờ trượt. Tóm tắt nội dung và kết quả: Nghiên cứu mô hình toán học phi tuyến của cầu trục. Tổng hợp được bộ điều khiển trượt và tổng hợp được bộ điều khiển mờ trượt áp dụng cho điều khiển chuyển động của cầu trục. Chứng minh tính hội tụ của các thuật toán đã tổng hợp dựa trên cơ sở định lý Lyapunov thứ 2. Bộ điều khiển trượt mờ tổng hợp đã điều khiển được chính xác vị trí và trong quá trình chuyển động của cầu trục góc dao động của tải là nhỏ. Kết quả mô phỏng khẳng định bộ điều khiển mờ trượt mà luận văn đã tổng hợp nâng cao được chất lượng điều khiển chuyển động của cầu trục.
33 17-04-2015 25-12-2016 Vũ Viết Thông Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho hệ trao đổi nhiệt Tóm tắt nội dung và kết quả: Đề tài nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bền vững cho hệ trao đổi nhiệt nhằm đảm bảo điều khiển được nhiệt độ ở giá trị mong muốn và ổn định được nhiệt độ khi tham số của hệ nhiệt thay đổi trong dải cho trước. Tổng hợp được bộ điều khiển bền vững theo cấu trúc PI cho hệ trao đổi nhiệt theo phương pháp phân miền ổn định tham số (kP-kI), thiết kế được bộ điều khiển nhiệt độ cho hệ trao đổi nhiệt dựa trên cơ sở điều khiển bền vững dự báo Smith có bù nhiễu. Kết quả mô phỏng khẳng định bộ điều khiển bền vững PI theo phương pháp phân miền D và bộ điều khiển bền vững PI trên cơ sở dự báo Smith có bù nhiễu mà luận văn đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển nhiệt độ cho hệ trao đổi nhiệt. Bộ điều khiển bền vững trên cơ sở dự báo Smith với cấu trúc PI có bù nhiễu cho chất lượng điều khiển tốt hơn bộ điều khiển bền vững theo phương pháp phân miền ổn định với cấu trúc PI.
34 17-04-2015 12-11-2016 Trần Liêm Hiệu Học viên Tên đề tài: Điều khiển hệ nâng hạ tải điện – thủy lực trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Hệ nâng hạ tải điện – thủy lực được sử dụng nhiều trong thực tế như trong hệ truyền động máy gia công, truyền động nâng hạ trong các máy chuyên dùng,…. Đặc điểm của hệ truyền động điện – thủy lực là phi tuyến. Đề tài nghiên cứu tổng hợp được bộ điều khiển trượt mờ thích nghi áp dụng cho điều khiển vị trí hệ truyền động nâng hạ tải điện – thủy lực theo mô hình trạng thái sai số. Thiết kế bộ tính toán mờ để tính toán các giá trị mặt trượt mờ S, tính toán các giá trị cập nhật trong luật thích nghi. Cấu trúc điều khiển này cho thấy hệ thống điều khiển luôn đảm bảo sai số vị trí giảm về 0. Cài đặt bộ điều khiển trượt mờ thích nghi và chương trình mô phỏng hệ thống điều khiển vị trí cho hệ truyền động nâng hạ tải điện – thủy lực. Kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng điều khiển vị trí của hệ truyền động nâng hạ tải điện – thủy lực đã được nâng cao. Hệ thống ổn định, sai số vị trí nhanh về
35 17-04-2015 15-04-2016 Đặng Thị Tuyết Minh Học viên Tên đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển robot tự hành men theo tường trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Robot tự hành men theo tường được sử dụng nhiều trong thực tế như trong bệnh viện, văn phòng,…. Chúng có khả năng di chuyển theo hành lang men theo tường, đổi hướng vượt qua các góc cua để tiến vào phòng. Đề tài luận văn đưa ra bộ điều khiển tốc độ bánh trái và bánh phải của robot dựa trên cơ sở logic mờ, thông tin đầu vào của bộ điều khiển mờ gồm tổng sai số của vị trí và góc lệch. Đầu ra của bộ tính toán mờ là hệ số tỷ lệ PF. Bộ điều khiển tốc độ bánh trái và bánh phải như sau: UF1=PF.k1.ey; UF2=PF.k2.(ey+eT); Umờ=UF1+UF2; ur=V0+Umờ; ul=V0-Umờ. Kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng điều khiển robot tự hành men theo tường tốt hơn so với phương pháp điều khiển kinh điển. Robot nhanh đạt khoảng cách cách tường mong muốn và nhanh chỉnh hướng góc lệch theo hướng chuyển động mong muốn về giá trị 0.
36 17-11-2015 26-08-2016 Đỗ Thị Thu Hường Học viên Tên đề tài: Điều khiển tốc độ xe lai điện trên cơ sở logic mờ Tóm tắt nội dung và kết quả: Mô hình toán học điều khiển tốc độ của xe lai điện là phi tuyến. Các yếu tố gây ra tính phi tuyến là do bản thân động lực học của xe là phi tuyến; điều kiện mặt đường di chuyển, tham số của động cơ điều khiển góc mở bướm ga thay đổi. Đề tài luận văn thiết kế bộ điều khiển PF-D, bộ điều khiển này đã nâng cao được chất lượng điều khiển tốc độ của xe giúp cho quá trình tăng giảm tốc độ được nhanh, mịn, giảm độ quá điều chỉnh, tiết kiệm được nhiên liệu, giảm được lượng khí thải độc hại ra môi trường luôn là cần thiết. Kết quả đạt được: Thiết kế được bộ điều khiển PID, bộ điều khiển trên cơ sở logic mờ áp dụng cho điều khiển tốc độ dọc của xe. Bộ điều khiển trên cơ sở logic mờ được thiết kế đơn giản theo cấu trúc PF-D, thành phần tỉ lệ được tính toán mờ. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ PF-D cho chất lượng điều khiển tốc độ của xe lai điện tốt hơn bộ PID trong các trường hợp bất định tham số của mô hình

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện