Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Quản lý dự án
Điện thoại:
0979686239
• 1. Hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình của đơn vị chủ đầu tư; điều hành dự án của nhà thầu. 2. Hoàn thiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. 3. Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực, quản lý vật tư, thiết bị trong xây dựng. 4. Hoàn thiện công tác giám sát xây dựng (của đơn vị giám sát); công tác quản lý hoạt động giám sát (của chủ đầu tư). 5. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho các công tác: • quản lý chi phí; • quản lý an toàn lao động và môi trường; • quản lý chất lượng công trình xây dựng; • quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình. của một trong các loại đơn vị như nhà thầu thi công xây dựng công trình; nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư xây dựng công trình. 6. Nghiên cứu hoàn thiện các vấn đề liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (lập HSMT; HSDT...). 7. Quản lý rủi ro trong xây dựng. 8. Nghiên cứu sự ảnh hưởng, mối quan hệ giữa các yếu tố như chi phí và tiến độ; chi phí và chất lượng; chất lượng và tiến độ...
STT Thời gian Nội dung
1 TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 1 Một số vấn đề về chiết khấu các dòng tiền trong phân tích dự án đầu tư 2002 Tạp chí Khoa học GTVT 2 Một số vấn đề về phản ánh tiền trả lãi vốn vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án đầu tư 2004 Tạp chí Khoa học GTVT 3 Một số vấn đề về lịch trả nợ trong phân tích dự án đầu tư 2004 Tạp chí Khoa học GTVT 4 Một số vấn đề về suất chiết khấu trong phân tích dự án đầu tư 2004 Tạp chí Khoa học GTVT 5 Một số vấn đề về quản lý chất lượng dự án 2004 Tạp chí Khoa học GTVT 6 Tiền đề và triển vọng phát triển nghiên cứu hệ thống phương pháp luận quản lý dự án 2005 Tạp chí Khoa học GTVT 7 Một số vấn đề về rủi ro và quản lý rủi ro dự án 2005 Tạp chí Khoa học GTVT 8 Logistic trong quản lý dự án 2005 Tạp chí Khoa học GTVT 9 Đường cong chữ S trong quản lý chi phí dự án 2005 Tạp chí Khoa học GTVT 10 Quy trình mua sắm máy móc thiết bị trong doanh nghiệp 2005 Tạp chí Khoa học GTVT 11 Chất lượng và quản lý chất lượng giai đoạn trư
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 tt Tên sách Loại sách Nhà xuất bản và năm xuất bản Số tác giả Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn 1 Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Giáo trình - NXB GTVT - 2006. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung lần 1 năm 2008. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung lần 2 năm 2015 1 Một mình 2 Các nguyên lý quản lý dự án Giáo trình - NXB GTVT - 2006. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 2008 1 Một mình 3 Quản lý dự án xây dựng - Giai đoạn thi công XDCT Sách tham khảo NXB X

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện