Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thị Lan Hương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
30 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0983120862
• Tổ chức vận tải hành khách công cộng
• Vận tải hàng hóa / Vận tải đa phương thức
• Tổ chức khai thác vận tải đường thủy
• Quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng giao thông đô thị
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2003 Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải trong vùng kinh tế trọng điểm
2 01-01-2007 Đề xuất phương pháp xác định diện tích giao thông tĩnh cho vận tải hành khách công cộng trong đô thị
3 01-01-2008 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hành khách quốc tế bằng ô tô trong quá trình hội nhập và phát triển
4 01-01-2009 Đô thị hóa và giao thông vận tải đô thị
5 01-01-2010 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phục vụ VTHKCC đến năm 2020
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2006 Điểm trung chuyển xe buýt trong giao thông tĩnh đô thị Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 24 tháng 11 năm 2006
2 01-05-2007 Some problems of Urban Parking Transportation in Hanoi (Vấn đề khu vực đỗ xe ở Hà Nội) Kỷ yếu Hội thảo phát triển bền vững giao thông vận tải đô thị
3 01-10-2007 Điểm dừng đỗ trong mạng lưới Vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10/2007
4 01-11-2008 Phương pháp xác định diện tích Giao thông tĩnh đô thị Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 24 tháng 11 năm 2008
5 01-11-2010 Cơ hội và thách thức đối với giao thông tĩnh đô thị Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 32 tháng 11 năm 2010
6 01-06-2012 Đề xuất môt số giải pháp phát triển giao thông tĩnh tại thủ đô Hà Nội Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 6 năm 2012
7 01-12-2013 Một số vấn đề về hoạt động của bến xe khách tại TP. Hà Nội Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 44 tháng 12 năm 2013
8 01-11-2015 LÝ THUYẾT PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG TRONG TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH- Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 48 tháng 11 năm 2015
9 03-11-2016 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 54 tháng 10 năm 2016
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2004-01-01 Giáo trình: Địa lý giao thông vận tải
2 2006-01-01 Giáo trình: Tổ chức và quản lý vận tải ô tô
3 2008-01-01 Giáo trình: Nhập môn vận tải ô tô
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 13-04-2015 13-04-2019 Phan Nguyễn Hoài Nam Nghiên cứu sinh Nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải hành khách cho các phương thức vận tải ở đô thị Việt Nam
2 31-08-2015 31-08-2019 Nguyễn Xuân Nguyên Nghiên cứu sinh Nghiên cứu tăng cường quản lý Nhà nước về vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam
3 08-09-2016 08-06-2020 Nguyễn Huy Thụ Nghiên cứu sinh Xây dựng tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tinh thành ven biển trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện