Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
24 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0913544562
• Kinh tế vận tải, Tài chính - Kế toán doanh nghiệp
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-1997 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ B1996-35-25 "Khấu hao tài sản cố định ngành vận tải đường sắt trong điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay". (Tham gia)
2 01-01-2001 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ B2001-35-12 "Xây dựng các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và thị phần của ngành vận tải đường sắt" (Tham gia)
3 01-01-2006 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng tài chính doanh nghiệp vận tải đường sắt" (Chủ trì)
4 01-01-2012 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "Hoàn thiện hạch toán kế toán SXKD trong Tổng công ty ĐSVN, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường" (Chủ trì)
5 01-01-2015 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực ngành GTVT (Quyết định số 4386/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2014 của Bộ GTVT)" (Tham gia)
6 01-01-2015 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "Hoàn thiện công tác quản lý nhiên liệu chạy tàu tại Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội" (Chủ trì)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện