Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Quốc Khánh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
30 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0903256108
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện