Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0912005804
• Lý thuyết soliton: Phương pháp bài toán ngược tán xạ, phương pháp Hirota, phương pháp đại số.
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2000 Xây dựng nghiệm của phương trình mKdV theo phương pháp Hirota. Chủ nhiệm đề tài.
2 31-12-2006 Về hệ phương trình Korteweg-de Vries và giải. Chủ nhiệm đề tài.
3 31-12-2008 Các tính chất của hàm Pfaffian và ứng dụng trong ph¬ương trình đạo hàm riêng. Chủ nhiệm đề tài.
4 31-12-2009 Nghiệm Wronskian của phương trình sine-Gordon. Chủ nhiệm đề tài.
5 31-12-2010 Nghiệm Wronskian của phương trình truyền sóng hỗn hợp modified Korteweg-de Vries-sine Gordon. Chủ nhiệm đề tài.
6 31-12-2011 Nghiệm tường minh của các phương trình kiểu KdV. Chủ nhiệm đề tài.
7 31-12-2013 W-đại số và các phương trình soliton. Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-12-05 Trần Văn Long, Hoàng Việt Long, Nguyễn Huy Hoàng: TOÁN KỸ THUẬT NÂNG CAO, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2013.
2 2016-12-31 Nguyễn Huy Hoàng, Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2017.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện