Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GVC
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
31 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0985799666
• - Lịch sử triết học - Triết học
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-1999 Tìm hiểu một số quan niệm của Nho giáo về đào tạo con người. Ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục và đào tạo sinh viên trong trường Đại học Giao thông vận tải
2 01-03-2001 Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-01-01 Quan niệm của Nho giao về con người và giáo dục đào tạo con người

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện