Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
40 năm
Bộ môn:
Đường sắt
Điện thoại:
0913564691
• - Nghiên cứu thiết kế tối ưu và áp dụng trong thiết kế tuyến đường sắtTuyến mới và cải tạo đường sắt cũ - Phân tích các thông số kỹ thuật cơ bản để ứng dụng trong thiết kế đường sắt đô thị và Kết cấu tầng trên đường sắt đô thị - Nghiên cứu tuyến đường sắt cao tốc và Động lực học đường sắt
STT Thời gian Nội dung
1 01-08-1985 - Đề tài cấp Trường-Mã số T86-CT-Tên đề tài:"Phương pháp hướng dẫn sinh viên đọc sách kỹ thuật bằng tiếng Nga".Kết quả nghiệm thu: Khá.
2 01-06-1995 - Đề tài cấp Trường-Mã số T95-CT-25-Tên đề tài:"Góp phần NC tự động hoá thiết kế tối ưu trắc dọc đại tu đường sắt". Kết quả nghiệm thu: xuất sắc.
3 01-06-1996 - Đề tài cấp Trường-Mã số T97-CT-47-Tên đề tài:"NC ứng dụng phương tiện đo đạc hiện đại để cải tạo tuyến đường sắt".Kết quả nghiệm thu: xuất sắc.
4 01-08-1999 - Đề tài cấp Trường-Mã số T99-CT-107-Tên đề tài:"Giải pháp về tuyến đường để nâng cao tốc độ chạy tầu ở Việt Nam".Kết quả nghiệm thu: xuất sắc.
5 01-06-2001 - Đề tài cấp Bộ-Mã số B2001-35-02-Tên đề tài:"Nghiên cứu cơ sở khoa học các giải pháp về tuyến đường để nâng cao tốc độ chạy tầu trên tuyến đường sắt".Kết quả nghiệm thu: Tốt.
6 01-09-2005 - Đề tài cấp Bộ-Mã số B2005-35-96-Tên đề tài:"Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định yếu tố hình học đường sắt đô thị ở Việt Nam".Kết quả nghiệm thu: Tốt.
7 01-05-2008 - Đề tài cấp Bộ-Mã số B2008-04-68-Tên đề tài:"Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số thiết kế hình học và cấu tạo tuyến đường sắt cao tốc".Kết quả nghiệm thu: Tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-1978 30-12-1995 Trường Đại học GTVT Giảng viên Bộ môn Đường sắt
2 01-01-1996 31-12-2009 Trường Đại học GTVT Tiến sỹ, giảng viên chính kiêm Phó chủ nhiệm Khoa sau đại học
3 01-01-2010 31-12-2015 Trường Đại học GTVT Giảng viên chính-Phó giáo sư kiêm Trưởng khoa sau đại học
4 01-01-2016 Trường Đại học GTVT Giáo sư
STT Thời gian Bài báo
1 07-03-1985 Tổng quan việc ứng dụng các phương pháp toán hiện đại trong thiết kế đường sắt
2 20-09-1987 Cơ sở kinh tế của việc cải tạo tuyến đường sắt để nâng cao tốc độ đoàn tầu khách
3 08-05-1994 Tự động hoá thiết kế tối ưu mặt cắt dọc đường sắt cải tạo trong điều kiện Việt Nam
4 23-11-1994 Xây dựng thuật toán hàm mục tiêu cho bài toán thiết kế tối ưu mặt cắt dọc đại tu đường sắt
5 12-07-1995 Nghiên cứu tự động hoá uốn nắn đường cong biến dạng trong khảo sát thiế kế đường sắt
6 05-04-2002 Xây dựng thuật toán tính lượng dịch cho đường cong liên hợp trong thiế kế cải tạo đường sắt
7 20-12-2002 Cơ sở khoa học và kết quả tính toán thiết kế cải tạo đường sắt để nâng cao tốc độ chạy tầu khi góc quay nhỏ
8 27-02-2003 Hệ thống thông số kĩ thuật của đường sắt đô thị thế giới và lựa chọn một số thông số cơ bản cho đường sắt đô thị Viêt Nam
9 05-05-2003 Thuật toán chương trình xác định độ dịch chuyển của bình diện đường sắt cải tạo. Ví dụ tính toán
10 20-11-2003 Nghiên cứu giải pháp tuyến đường để nâng cao tốc độ chạy tầu
11 29-01-2008 Thiết kế tối ưu trắc dọc tuyến đường sắt bằng phương pháp biến đổi cục bộ
12 16-07-2008 Lựa chọn mặt cắt dọc tối ưu đường sắt đô thị bằng phương pháp thuật giải di truyền
13 28-10-2008 Xem xét mặt cắt dọc tiết kiệm năng lượng trong thiết kế đường sắt đô thị
14 10-12-2008 Phương pháp kinh phí dẫn xuất điều chỉnh và hàm mục tiêu của bài toán thiết kế mặt cắt dọc tối ưu của đường sắt đô thị
15 07-06-2010 Tính toán kết cấu mặt đường không đá ba lát dạng bản bê tong bằng phương pháp phân tử hữu hạn và áp dụng cho đường sắt đô thị Việt Nam
16 04-06-2013 Đường sắt đô thị không đá ba lát, có đá ba lát, ưu, nhược điểm và giải pháp thực hiện khả thi-Tạp chí cầu đường Việt Nam
17 06-06-2013 Áp dụng lý thuyết tối ưu ra quyết định để lựa chọn thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc-Tạp chí khoa học giao thông vận tải
18 06-08-2014 Tính toán kết cấu tấm bản bê tông đường sắt đô thị bằng phần mềm MIDAS CIVIL-Tạp chí khoa học giao thông vận tải
19 08-10-2014 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chọn các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc-Tạp chí cầu đường Việt Nam
20 10-05-2016 Nội dung cơ bản và mô hình quản lý công tác duy tu ĐSĐT ở Việt Nam-Tạp chí giao thông vận tải
21 30-04-2018 REPORT ON SCIENTIFIC RESEARCH,TECHNOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESULTS
22 24-11-2018 Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway-Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354- 0818), Selected and peer reviewed papers from the 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2018).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-10-20 Công trình đường sắt đô thị-Nhà xuất bản Giao thông vận tải-Chủ biên
2 2011-06-06 Khảo sát thiết kế tuyến đường sắt Tập 1-Nhà xuất bản Giao thông vận tải-Tham gia
3 2011-08-06 Tuyến đường sắt cao tốc-Nhà xuất bản Giao thông vận tải-Chủ biên
4 2013-10-08 Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá dạng tấm bản-Nhà xuất bản Giao thông vận tải-Chủ biên
5 2015-02-02 Phân tích kết cấu đường sắt-Nhà xuất bản Giao thông vận tải-Chủ biên
6 2015-08-06 Cơ sở động lực học Cầu - Đường sắt-Nhà xuất bản Xây dựng-Chủ biên
7 2015-12-10 Thiết kế tuyến đường sắt-Tập 2-Nhà xuất bản Xây dựng-Chủ biên
8 2016-01-06 Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị-Nhà xuất bản Xây dựng-Chủ biên
9 2016-08-10 Thiết kế đường sắt hiện đại-Nhà xuất bản Xây dựng-Chủ biên
10 2017-10-12 Thiết kế tuyến đường sắt đô thị-Nhà xuất bản Xây dựng-Chủ biên
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Vũ Quang Khôi (cục Đường sắt) Học viên Bước đầu nghiên cứu thiết kế tối ưu bình diện đường sắt
2 Nguyễn Minh Thắng ( Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT) Học viên Nghiên cứu lý thuyết tính toán đường cong bình diện của đường sắt cải tạo phù hợp công nghệ khảo sát mới
3 Hoàng Dũng ( Ban hạ tầng TCT Đường sắt VN) Học viên + Nghiên cứu chọn kết cấu tầng trên cho đường sắt đô thị ở Việt nam
4 Phạm Thị Loan (giảng viên Trường đại học GTVT) Học viên Nghiên cứu kết cấu cơ bản ga metro và đường sắt nhẹ
5 Hàn Như Quỳnh (Ban khoa học, Tổng công ty ĐSVN) Học viên Nghiên cứu thiết kế đường thứ 2 cho đường sắt VN
6 Thân Thế Vũ ( Phòng kỹ thuật,Công ty quản lý ĐS bắc Giang) Học viên Tính toán xác định chiều dầy lớp subalat của lớp đệm cơ sở nền đường sắt
7 Phạm Sỹ Lợi ( Sở Giao thông Vận tải Hà Nam) Học viên Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cơ bản, hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường tuyến đường sắt Hà nội – Vinh khi tầu chạy tốc độ 200km/h
8 Nghiêm tuấn Thành (Công ty đầu tư phát triển và xây dựng đường sắt) Học viên Nghiên cứu các thông số kĩ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc ( tốc độ 350 km/h
9 Võ Thanh Hiền (cục đường sắt VN) Học viên Nghiên cứu sử lý nền đất yếu làm móng đường sắt bằng phương pháp cọc ống bê tông cốt thép
10 Hoàng Thanh Hương (Trường cao đẳng đường sắt) Học viên Nghiêncứu thiết kế tà vẹt thanh bằng nhựa dẻo trên đường sắt Việt Nam
11 20-08-2005 02-02-2010 Nguyễn Hữu Thiên (giảng viên trường ĐHGTVT) Nghiên cứu sinh Nghiên cứu lựa chọn mặt cắt dọc tối ưu trên đường sắt đô thị”.
12 12-08-2011 03-04-2015 Phạm Sỹ Lợi Nghiên cứu sinh Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kĩ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến Hà Nội - Vinh

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện