Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0978949130
STT Thời gian Nội dung
1 09-10-2009 Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường có tên : Nghiên cứu cải tiến phương pháp đọc hiểu tiếng Anh cơ bản cho sinh viên chính quy trường Đại học Giao Thông Vận Tải, Mã số: T2009-CB-37. Nghiệm thu vào ngày 9 tháng 10 năm 2009, kết quả đạt loại tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện