Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Cao Thị Luyên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Công nghệ phần mềm
Điện thoại:
0912403345
• Xử lý ảnh
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 10-08-2013 Một thuật toán thủy vân bền vững khóa công khai cho ảnh màu dựa trên hoán vị ngẫu nhiêu các tập con,công nghệ thông tin và truyền thông
2 26-04-2014 Một lược đồ thủy vân mới dựa vào khai triển SVD,Tạp chí CNTT - viện Khoa học Công nghệ quân sự
3 18-12-2014 Một lược đồ thủy vân mới dựa trên ý tưởng SVD,công nghệ thông tin và truyền thông
4 03-12-2015 Một lược đồ giấu tin mới dựa trên khai triển QR,Tạp chí giao thông vận tải
5 11-12-2015 Đề xuất một số lược đồ nhúng tin và thủy vân dễ vỡ khóa công khai trên anh Jpeg,công nghệ thông tin và truyền thông
6 10-03-2016 A fast and robust image watermarking scheme using improved Singular Value Decomposition,8th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems
7 10-11-2016 A fast and efficient reversible watermarking method using generalized integer transform,IEEE-RIVF’16
8 15-05-2017 An efficient reversible watermarking method and its application in public key fragile watermarking, Applied Mathematical Sciences, Vol. 11, 2017, no. 30, 1481-1494
9 15-11-2017 A Robust Public Key Watermarking Scheme Based on Improved Singular Value Decomposition, Applied Mathematical Sciences, Vol. 11, 2017, no. 54, 2681 -2695
10 09-12-2017 Thủy vân thuận nghịch dựa trên dự báo, sắp xếp phương sai và độ lệch tâm
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Giáo trình lập trình nâng cao
2 2016-04-07 Giáo trình học đại cương - dành cho khối kinh tế

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện