Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đức Dư
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
2001 năm
Bộ môn:
Công nghệ phần mềm
Điện thoại:
0912363245
STT Thời gian Nội dung
1 10-05-2007 Xây dựng chương trình quản lý phòng học tại trường ĐHGTVT
2 10-05-2013 Nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống giảng dạy thực hành cho sinh viên thông qua mô hình online internet
3 10-05-2015 Thu thập và xử lý thông tin tự động
4 15-12-2015 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ và tài liệu XML
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-05-10 Giáo trình Tin học đại cương

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện