Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật nhiệt
Điện thoại:
02437664057
• - Truyền nhiệt, truyền chất. - Tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả. - Kỹ thuật lạnh, kỹ thuật sấy, bơm nhiệt.
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2003 Tính toán thiết kế lò điện sấy sơn khung vỏ ô tô. Đề tài NCKH cấp trường, trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T-2003-CK-03
2 30-12-2010 Nghiên cứu khả năng điều chỉnh năng suất lạnh của hệ thống lạnh bằng cách sử dụng chu trình nhiều nhiệt độ bay hơi. Đề tài NCKH cấp trường, trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T-2010-CK-53.
3 30-12-2014 Nghiên cứu khả năng rút ngắn thời gian sấy và tiết kiệm năng lượng khi sấy gián đoạn khoai tây lát mỏng. Đề tài NCKH cấp trường, trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T-2014-CK-27.
4 30-12-2017 NC xây dựng mô hình dự báo trường nhiệt độ lớp bê tông nhựa trên mặt cầu bê tông xi măng. Đề tài NCKH cấp trường, trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T-2017-CK-27.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian Bài báo
1 15-06-1997 Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Mạnh Hùng (1997). Nghiên cứu ứng dụng mạng điện trở, điện dung để tính toán thời gian làm lạnh phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt số 18 (6), tr13-15.
2 15-05-2004 Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Mạnh Hùng (2004). Tính chọn tháp giải nhiệt bằng hệ số hiệu chỉnh K, toán đồ và bảng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt số 57 (5), tr17-19.
3 01-06-2004 Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Lợi (2004). Quá trình làm lạnh và tách ẩm trong sấy lạnh dùng bơm nhiệt. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 07 (6), tr116-118.
4 01-12-2004 Trịnh Văn Quang, Nguyễn Mạnh Hùng (2004). Nghiên cứu ảnh hưởng của bề dày lớp bê tông nhựa đến các đặc tính nhiệt bên trong các lớp mặt cầu bê tông. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 09 (12), tr140-148.
5 01-03-2008 Nguyễn Mạnh Hùng (2008). Tính toán chu trình lạnh hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn theo phương trình Cleland. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 21 (3), tr120-126.
6 01-12-2008 Nguyễn Mạnh Hùng (2008). Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ tới năng suất lạnh bằng phương trình Cleland. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 24 (12), tr207-212.
7 15-03-2009 Nguyễn Mạnh Hùng (2009). Bơm nhiệt với chương trình tiết kiệm năng lượng và hướng nghiên cứu mới. Tạp chí KH CN Nhiệt, số 86-3, tr6-9.
8 15-11-2009 Nguyễn Mạnh Hùng (2009). Khả năng tiết kiệm năng lượng của máy điều hòa biến tần và khả năng ứng dụng bơm nhiệt biến tần vào buồng sấy theo mẻ. Tạp chí KH CN Nhiệt, số 90-11, tr25-27.
9 15-06-2011 Nguyễn Mạnh Hùng và đồng sự (2011). Xây dựng và nghiên cứu thực nghiệm sấy gián đoạn trên mô hình thiết bị sấy bơm nhiệt hai nhiệt độ sôi HS-01. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 34 (6), tr55-62.
10 15-09-2011 Nguyễn Mạnh Hùng (2011). Nghiên cứu khả năng điều chỉnh thông số tác nhân sấy phục vụ sấy gián đoạn trên trên hệ thống sấy bơm nhiệt hai nhiệt độ sôi HS-01. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 35 (9), tr15-20.
11 15-12-2011 Nguyễn Mạnh Hùng (2011). Ứng dụng hệ phương trình truyền nhiệt truyền chất đồng thời với hệ số khuếch tán hiệu quả để nghiên cứu quá trình sấy gián đoạn khoai tây lát mỏng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 36 (12), tr39-45.
12 15-12-2012 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2012). Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống sấy lạnh dùng bơm nhiệt hoạt động theo chu trình bậc thang và phương pháp sấy mới tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 40 (12), tr11-18.
13 15-03-2013 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013). Nghiên cứu động học quá trình sấy bơm nhiệt trên cơ sở mô hình truyền nhiệt truyền chất liên hợp có kể đến co ngót. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 41 (3), tr36-41.
14 15-10-2013 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013). Hiệu chỉnh phương pháp tương tự xác định thời gian sấy khi xét đến ảnh hưởng của co ngót vật liệu. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số đặc biệt, tr340-345.
15 15-12-2014 Nguyễn Mạnh Hùng (2014). Nghiên cứu khả năng rút ngắn thời gian và tiết kiệm năng lượng của sơ đồ sấy giảm nhiệt độ tác nhân sấy theo bậc. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 20, tr49-52.
16 01-06-2016 Trần Văn Bẩy, Nguyễn Mạnh Hùng (2016). Nghiên cứu xác định nhiệt độ không khí lạnh và nhiệt độ cá thu lạnh trong xe tải lạnh vận hành trong điều kiện khí hậu miền Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHSPKT Hưng Yên, Số 10, 6/2016, trang 28-32.
17 01-07-2016 Nguyễn Đức Lợi, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Mạnh Hùng (2016). Tiết kiệm năng lượng bằng sấy gián đoạn kết hợp trong hệ thống sấy bơm nhiệt. Tạp chí năng lượng Nhiệt, số 130, 7/2016, tr 16-19.
18 15-02-2017 Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa (2017). Nghiên cứu thiết kế và kiểm nghiệm khả năng chịu nhiệt của bộ phận lưu trữ dữ liệu trong thiết bị đo ghi tốc độ DT04.4 trên đầu máy. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 56, 2/2017, tr 92-99.
19 15-06-2017 Nguyễn Mạnh Hùng (2017). Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt cầu bê tông xi măng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 58, 6/2017, tr 25-33.
20 15-10-2017 Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Bẩy, Trần Thị Thu Hà (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số hấp thụ đến phân bố nhiệt độ lớp bê tông nhựa asphalt trên mặt cầu bê tông xi măng dạng dầm hộp bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 60 (10/2017), tr 39-47.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện