Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Văn Thắm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0989060866
• 1. Kết cấu đầu máy Toa xe, Tầu điện Metro 2. Động lực học đoàn tàu 3. Kết cấu và động lực học đoàn tàu cao tốc 4. Kết cấu và động lực học đoàn tàu đô thị 5. Thiết bị toa xe khách
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2003 Đề tài cấp bộ 2003, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Chuyên, thành viên thực hiện chính: Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống lật và chống trật bánh toa xe hàng 132.000 chạy trên mạng lưới đường sắt Việt nam.
2 01-01-2006 Đề tài cấp Trường 2006, Trường Đại học Giao thông vận tải, Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng trạng thái kỹ thuật đến sự phát huy sức kéo của một số đầu máy đang vận hành ở Việt nam.
3 01-01-2006 Đề tài cấp Bộ 2006, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Duy Lộc, thành viên thực hiện chính: Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp giảm mài mòn mặt lăn bánh xe vận hành trên đường sắt Việt Nam.
4 01-01-2007 Đề tài cấp Bộ 2007, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Chuyên, thành viên thực hiện chính: ThS. Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Tính toán, xác định các thông số kỹ thuật bảo đảm cho đoàn tầu chạy trên các đoạn đường cong, xuống dốc cao không vượt quá tốc độ quy định.
5 01-01-2007 Đề tài cấp Bộ 2007, Chủ nhiệm đề tài: NCS.Nguyễn Bá Nghị, thành viên thực hiện chính: ThS. Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Xác định các thông số kết cấu và các thông số của hệ thống treo để tăng tính năng động lực học theo chiều ngang cho toa xe khách.
6 01-01-2008 Đề tài cấp Bộ trọng điểm 2008, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Duy Lộc, thư ký đề tài: ThS. Mai Văn Thắm; Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra và đánh giá các loại van hãm đoàn tầu.
7 01-01-2014 Đề tài cấp Trường 2014, Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Thắm. Tên đề tài: Tính toán động động lực học đầu máy D19E khi thông qua đường cong hình chữ S.
8 01-01-2017 Đề tài cấp Trường năm 2017: Nghiên cứu an toàn chống trật ray của đoàn tàu đường sắt đô thị. Mã số: T2017-CK-28
9 16-05-2018 Đề tài cấp Bộ Giao thông vận tải: Nghiên cứu, kiểm nghiệm tính năng an toàn chống trật ray của đoàn tàu trên một số tuyến đường sắt đô thị. Mã số: DT164005.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2003 TS. Nguyễn Văn Chuyên, Mai Văn Thắm. Tính toán tốc độ cho phép trong đường cong của toa xe mới được chế tạo tại vùng mỏ Quảng Ninh. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 3, Tr 41÷46, 2003
2 01-12-2006 TS. Đỗ Việt Dũng, Mai Văn Thắm. Tính toán kiểm nghiệm thông gió làm mát cho trạm phát điện dự phòng Cummins 3530 KVA.Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 16, 12/2006.
3 01-03-2008 PGS.TS. Nguyễn Văn Chuyên, ThS. Mai Văn Thắm. Phương pháp xác định tốc độ an toàn cho đoàn tàu khi vào đường cong thoả mãn các chỉ tiêu vận chuyển hàng hoá và hàng khách. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 21, Tr 10÷19, 3/2008.
4 01-03-2008 ThS. Mai Văn Thắm. Tác dụng của độ rơ ngang các trục của giá chuyển hướng 3 trục đầu máy trên đường cong. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 21, Tr 65÷71, 3/2008.
5 01-09-2010 ThS. Mai Văn Thắm. Nghiên cứu tính năng cơ bản phần mềm Adams/rail trong tính toán, phân tích động lực học đoàn tầu. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 31, Tr 71÷76, 9/2010.
6 01-01-2011 Mai Van Tham, Wu ShiJing. 越南D19E型内燃电动机车曲线通过的轮缘力计算方法研究, 硅谷, 2011.
7 01-09-2011 ThS. Mai Văn Thắm, GS.TS. Wu ShiJing. Xây dựng mô hình, tính toán động lực học của đầu máy sử dụng giá chuyển hướng 3 trục. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 35, Tr 77÷84, 9/2011.
8 01-04-2012 Mai VanTham, Wu ShiJing. Research and Analysis of Dynamic Behaviour in the Mathematical Models of the 6-Axle Locomotive. Applied Mechanics and Materials, Vibration, Structural Engineering and Measurement I, 2012. (EI)
9 01-07-2012 Mai Van Tham, Sun Ji, Wu ShiJing. D19E型内燃机车曲线通过动力学性能研究, 机电工程, 7.2012.
10 01-12-2012 PGS.TS Nguyễn Văn Chuyên, TS. Mai Văn Thắm. Ảnh hưởng của tham số kết cấu đến tính năng thông qua của đầu máy. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 40, Tr 18÷24, 12/2012.
11 01-01-2013 TS. Mai Văn Thắm. Tính toán động động lực học thông qua đường cong của đầu máy D19E. Tạp Chí Cơ khí Việt Nam, 1/2013.
12 01-06-2013 TS. Mai Văn Thắm. Ảnh hưởng của thông số đường sắt đến tính năng thông qua đường cong của đầu máy D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 42, 6/2013.
13 01-12-2015 TS. Phạm Trường Thắng, TS. Mai Văn Thắm. Những dịch vụ giao thông dành riêng cho người khuyết tật. Hội nghị Khoa học công nghệ thường niên năm 2015, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 2015.
14 01-12-2015 TS. Mai Văn Thắm, TS. Phạm Trường Thắng. Nguyên lý, các khái niệm và đánh giá vấn đề nghiên cứu trật ray đoàn tàu. Hội nghị Khoa học công nghệ thường niên năm 2015, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 2015.
15 01-03-2017 TS. Mai Văn Thắm. Những phát triển gần nhất trong nghiên cứu trật ray đoàn tàu. Tạp Chí Giao thông vận tải, số 3/2017.
16 01-10-2017 TS. Mai Văn Thắm, ThS. Phạm Huy Khương. Nghiên cứu, tính toán an toàn chống trật ray đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Tạp Chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 60, 10/2017.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-10-19 Dịch 01 cuốn sách: Thiết kế và kết cấu đoàn tàu động lực, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Quý IV/2017.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-10-2012 30-10-2014 Nguyễn Quốc Tuân Học viên Tên đề tài: "Nghiên cứu sự tiếp xúc giữa ray và bánh xe ảnh hưởng đến động lực học của đầu máy D11H". Quan hệ giữa đầu máy toa xe với đường ray là một vấn đề cơ bản và khó giải quyết nhất trong hệ thống bánh xe - ray, nó trực tiếp quyết định sự an toàn, tính êm dịu và hiệu suất vận tải của đường sắt. Năm 1926 Carter nghiên cứu hiện tượng lăn, trượt giữa bánh xe và ray, lần đầu tiên đưa ra định nghĩa lực trượt biến dạng theo phương ngang và phương dọc, đồng thời đưa ra công thức đơn giản quan hệ giữa lực trượt biến dạng và suất biến dạng. Năm 1964 nhà khoa học Johnson và Vermeulen khi nghiên cứu vùng tiếp xúc lăn, trượt giữa hai vật hình trụ, mở rộng nghiên cứu vùng tiếp xúc hình dạng elíp, đồng thời đưa ra công thức kinh nghiệm tính lực trượt biến dạng. Năm 1967 trong luận văn tiến sĩ của Kalker đạt nhiều đột phá trong nghiên cứu tiếp xúc giữa bánh xe và ray, đưa ra nhiều công thức tính toán vùng tiếp xúc, lực trượt biến dạng, tính toán toàn bộ hệ số trượt,
2 17-04-2013 30-12-2016 Mai Văn Ngọc Học viên Tên đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng kết cấu đầu máy, đường sắt đến tính năng thông qua đường cong". Nhiều năm qua, vần đề tác dụng động tương hỗ của đầu máy toa xe - đường ray, thường được quy nạp vào ba lĩnh vực nghiên cứu độc lập với nhau, đó là : động lực học đầu máy toa xe; động lực học đường sắt và tác dụng tương hỗ bánh xe - ray. Hoặc coi đường ray là cứng tuyệt đối để nghiên cứu, hoặc coi đầu máy toa xe là nguồn kích động để phân tích đường ray, sau đó lại nghiên cứu quan hệ tương hỗ giữa bánh xe và đường ray. Hay nói cách khác là chưa thống nhất ba nội dung với nhau. Đầu máy toa xe và đường ray là hai bộ phận không thể chia cắt được khi nghiên cứu vì chúng ảnh hưởng tương hỗ. Thí dụ biến dạng của đường ray sẽ kích động đầu máy toa xe dao động, khi dao động đầu máy toa xe qua mặt tiếp xúc kích động trở lại đối với kết cấu đường, làm tăng thêm biến dạng, tác dụng phản hồi này khiến cho hệ thống đầu máy toa xe - đường ray trở thành trạng thái dao động tổ hợp. Hiển nhiên,
3 11-03-2015 27-01-2017 Nguyễn Đức Thiêm Học viên Tên đề tài: ""Nghiên cứu động lực học của toa xe kéo theo đoàn tàu cao tốc khi thông qua đường cong". Động lực học đoàn tàu là một trong những vấn đề quan trọng, việc nghiên cứu động lực học đoàn tàu giúp đoàn tàu vận hành đảm bảo an toàn hơn. Ngày nay trên thế giới có rất nhiều đoàn tàu cao tốc, các nước Nhật, Pháp, Đức, Trung Quốc là những nước phát triển mạnh về đoàn tàu cao tốc. Đoàn tàu cao tốc ra đời mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mang lại lợi ích kinh tế to lớn, thúc đẩy phát triển đất nước. Bên cạnh những lợi ích đó thì một vấn đề đặt ra cho các nhà khoa học đó là làm sao đoàn tàu vận hành an toàn, đây cũng là đề tài được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Trong đó có việc nghiên cứu động lực học đoàn tàu cao tốc. Ngày nay việc nghiên cứu động lực học tổ hợp đầu máy toa xe - đường ray bao gồm nghiên cứu ba lĩnh vực lớn: Động lực học đầu máy toa xe, động lực học đường ray và tác dụng tương hỗ bánh xe - ray, trong một h

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện