Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Trọng Phú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
2002 năm
Bộ môn:
Thiết kế máy
Điện thoại:
0911268890
• - Mô phỏng động lực học các hệ truyền động. - Động lực học ăn khớp của các bộ truyền bánh răng tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn (Dynamic Simulation of Elastic Gears with Different Flank Profiles)
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2010 10-03-2015 University of Stuttgart, Germany DAAD-MOET PhD scholarship fellow
STT Thời gian Bài báo
1 29-09-2011 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Simulation of Contact Forces in Internal Gears. SimPEP Kongress für Simulation im Produktentstehungsprozess, Veitshöchheim, Germany, 29. September 2011.
2 30-05-2012 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Simulation of Elastic Gears with Non-Standard Flank Profiles. The Second Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2012, Stuttgart, Germany, 30. May 2012.
3 27-03-2013 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Simulation of Elastic Gears with Non-Standard Flank Profiles. Archive of Mechanical Engineering, Vol. LX, Issue 1, pp. 55-73, ISSN (Print) 0004-0738, March 2013.
4 28-08-2013 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Simulation of Contact Forces and Contact Characteristics During Meshing of Elastic Beveloid Gears. The 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013, Poznan, Poland, 28. August 2013.
5 30-01-2014 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Simulation of Contact Forces and Contact Characteristics During Meshing of Elastic Beveloid Gears. Computer Assisted Methods in Engineering and Science (CAMES), Vol. 21, Issue 2, pp. 91-111, 2014
6 13-03-2014 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Contact Simulation of Elastic Beveloid Gears. Proceeding of the 3rd Commercial Vehicle Technology Symposium Kaiserslautern (CVT 2014), 11.-13. March 2014, University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany, pp. 456-470, Shaker Verlag, Aachen 2014.
7 18-09-2014 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Contact Simulation of Elastic Helical Beveloid Gears. SIMPEP Kongress zu Einsatz und Validierung von Simulationsmethoden für die Antriebstechnik, Koblenz/Lahnstein, Germany, 17.-18. September 2014.
8 15-01-2015 Do, T.-P.; Ziegler, P.; Eberhard, P.: Review on Contact Simulation of Beveloid and Cycloid Gears and Application of a Modern Approach to treat Deformations. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, pp. 1-30, 2015.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-12-02 Các phần mềm phân tích kết cấu và mô phỏng động lực học máy. NXB Đại học Giao thông Vận tải, 2010
2 2015-07-01 Dynamics Simulation of Elastic Gears with Different Flank Profiles. Doctoral thesis written at the Institute of Engineering and Computational Mechanics in University of Stuttgart, No. 35. Aachen: Shaker Verlag, 2015 (ISBN: 978-3-8440-3558-2).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện