Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1969
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện tử
Điện thoại:
0913233209
• - Nghiên cứu công nghệ điện tử hiện đại (ASIC, FPGA, điện tử công suất) phục vụ công tác đào tạo.
• -Ứng dụng Kỹ thuật điện tử và hệ thống nhúng thiết kế chế tạo thiết bị phục công tác điều hành quản lý giao thông.
• - Ứng dụng kỹ thuật điều khiển thông minh để nâng cao chất lượng của một quá trình công nghệ, hoặc tối ưu các tham số điều khiển (năng lượng cho đầu máy).
• - Kỹ thuật đo lường và điều khiển quá trình
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Nghiên cứu sinh
2 Nghiên cứu sinh
3 Nghiên cứu sinh
4 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện