Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
0966151007
• Quản lý giao thông vận tải; Phân tích kinh tế và tài chính dự án; Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng.
STT Thời gian Nội dung
1 08-01-2003 Lập dự án khả thi đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để đưa rước công nhân viên và học sinh, sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh (đợt I)
2 21-10-2003 Lập dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh
3 12-08-2004 Lập dự án khả thi đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để đưa rước công nhân viên và học sinh, sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh (đợt II)
4 15-10-2005 Chương trình xã hội hóa vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội năm 2005
5 15-11-2006 Chương trình xã hội hóa vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội năm 2006
6 06-04-2012 Đề án thành lập đơn vị vận hành và bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội
7 10-08-2012 Nghiên cứu khả thi dự án phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng – Hợp phần 2: Hệ thống BRT và Hợp phần 3: Xây dựng các tuyến đường chiến lược
8 15-10-2013 Hỗ trợ kỹ thuật dự án chăm sóc sức khỏe các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn II
9 06-12-2014 Nghiên cứu khả thi dự án phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng –Hợp phần 3: Xây dựng các tuyến đường chiến lược (điều chỉnh)
10 16-08-2016 Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” Tiểu dự án: Cầu kết nối đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-2006 01-06-2009 Hà Nội Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải ở Việt Nam"
2 06-12-2008 01-12-2016 Hà Nội Thành viên nghiên cứu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu lộ trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội"
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện