Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trương Minh Thắng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật nhiệt
Điện thoại:
0936169626
• Tính toán truyền nhiệt trong chi tiết cơ khí, kết cấu công trình xây dựng
• Tính toán truyền nhiệt truyền chất trong quá trình sấy, động học quá trình sấy
• Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng
• Sử dụng năng lượng tái tạo
STT Thời gian Nội dung
1 05-10-2005 Nghiên cứu quy luật truyền nhiệt truyền chất trong bê tông, Đề tài NCKH Cấp trường mã số: T2005-CK-51
2 12-11-2009 Khảo sát trạng thái nhiệt của dầm cầu bê tông dạng hình hộp dưới tác động của khí hậu nhiệt đới, Đề tài NCKH Cấp trường mã số: T2007-CK-48
3 19-07-2011 Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron mô hình hóa các thông số trong quá trình sấy lạnh nông sản, Đề tài NCKH Cấp trường mã số: T2010-CK-49
4 14-12-2012 Nghiên cứu phương pháp giải tích tính toán xác định thời gian sấy bằng phương pháp tương tự, Đề tài NCKH Cấp trường mã số: T2012-Ck-41
5 24-02-2016 Tính toán xác định trường nhiệt độ trong kết cấu bê tông khối lớn thời kỳ đầu mới đổ, Đề tài NCKH Cấp trường mã số: T2015-Ck-41
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 Trương Minh Thắng (2009). Tiết kiệm năng lượng nhờ chu trình bậc thang và /hoặc hỗn hợp không đồng sôi tiệm cận chu trình Lorenz trong kỹ thuật sấy bơm nhiệt. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 89 tháng 9/ 2009.
2 Nguyễn Đức Lợi, Trương Minh Thắng (2011).Xác định bằng giải tích thời gian sấy nho theo phương pháp tương tự. Tạp chí Năng lượng nhiệt số 100 tháng 7/2011
3 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2012).Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống sấy lạnh dùng bơm nhiệt hoạt động theo chu trình bậc thang và phương pháp sấy mới tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học GTVT số 40 tháng 12/2012
4 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013).Nghiên cứu động học quá trình sấy bơm nhiệt trên cơ sở mô hình truyền nhiệt truyền chất liên hợp có kể đến co ngót. Tạp chí Khoa học GTVT số 41 tháng 3/2013
5 Trương Minh Thắng (2013). Ứng dụng phương pháp tương tự xác định thời gian sấy sợi cà rốt. Tạp chí Năng lượng nhiệt số 112 tháng 7/2013
6 Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013).Hiệu chỉnh phương pháp tương tự xác định thời gian sấy khi xét đến ảnh hưởng của co ngót vật liệu. Tạp chí Khoa học GTVT số đặc biệt tháng 10/2013
7 Trương Minh Thắng, Nguyễn Thị Thùy Dung (2015). Xác định trường nhiệt độ của dầm bê tông dạng hình hộp trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học SPKT Hưng Yên, số 5(1)/2015
8 Trương Minh Thắng, Nguyễn Đức Lợi (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng co ngót vật liệu sấy đến thời gian sấy cà rốt dạng thái lát. Tạp chí Khoa học & công nghệ Việt Nam, Tập 3 số 11 tháng 11/2015
9 Trương Minh Thắng, Phạm Minh Hải (2016). Xác định trường nhiệt độ trong kết cấu bê tông khối lớn thời kỳ đầu mới đổ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học SPKT Hưng Yên số 9 (3)/2016
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện