Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Tâm
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
2002 năm
Bộ môn:
Đường lối CM của Đảng CSVN
Điện thoại:
0906115979
STT Thời gian Nội dung
1 04-01-2010 Tìm hiểu nguyên tắc dân chủ tập trung trong công tác cán bô của Đảng
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 25-04-2017 Đại hội Đảng XII và định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạ và phát triển nguồng nhân lực. Hội thảo khoa học Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-01 Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở Miền Bắc VN từ năm 1965 đến năm 1975.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện